Educație

FOTO / Ce face Școala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu“ pentru reducerea abandonului elevilor

În această lună, Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” din Simileasca a sărbătorit  119 ani de la înființare. Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” este o școală în care peste 95 la sută dintre elevi sunt de etnie romă. În 1904 se înființa această școală în comuna Simileasca, de lângă Buzău, pentru toți copiii de romi și de români care locuiau acolo. Astăzi, școala din Simileasca este modernă, cu profesori bine pregătiți și implicați, și aplică multe proiecte.

Unul dintre aceste proiecte este cel ce face parte din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar. Anul acesta, Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” a intrat în cel de-al doilea an de derulare a unui proiect din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar
(PNRAS), componentă a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), cu o perioadă de derulare până în 2025.

Elevii de gimnaziu și cadrele didactice vor beneficia, în cadrul proiectului, de resurse educaționale eficiente și stimulative, inclusiv digitale și clase „smart”, și primesc ajutor la teme și pentru recuperarea lacunelor pentru Evaluarea Națională, își creează o imagine de sine pozitivă, sunt încurajați pentru orice mic progres, au parte de o masă caldă. Pe de altă parte, părinții acestor elevi capătă încredere în școală și în educație, prin activitățile de consiliere pe componenta socio-emoțională și pe componenta de orientare profesională a copiilor, iar școala va avea o imagine pozitivă în comunitate.

Așa cum îi spune și numele, obiectivul general al proiectului este acela de reducere a abandonului școlar, respectiv reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii. Acest lucru se face prin măsuri integrate de prevenire, intervenție și de îmbunătățire a competențelor cadrelor didactice pe componenta digitală, cât și pe cea socioemoțională.

În mod particular, obiectivele școlii buzoiene din Simileasca se traduc prin reducerea ratei de abandon școlar sub 2 la sută, prin raportare la anul de referință 2020- 2021, reducerea cu 15 la sută a numărului elevilor care înregistrează mai mult de 20 de absențe nemotivate pe semestru, față de anul scolar 2020-2021, creșterea ratei de absolvire a clasei a VIII-a cu 6 la sută față de anul școlar curent, creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională cu 12 la sută față de anul școlar 2020- 2021, creșterea promovabilității, la finalul clasei a V-a cu 10 la sută față de anul școlar curent,creșterea cu 70 la sută a numărului cadrelor didactice care folosesc table interactive, platforme și softuri educaționale în procesul instructiv-educativ, față de anul școlar curent; creșterea cu 50 la sută a numărului de ore de instruire personalizată, alocat elevilor în risc de abandon școlar, față de anul școlar curent și îmbunătățirea interacțiunii elev-cadru didactic, cadru didactic-părinți, școală- comunitate, prin activități nonformale bazate pe principiile și valorile interculturalității.

Grupul țintă al proiectului este format din aproximativ 200 de elevi și din părinții acestora, care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație și 20 de cadre didactice / de sprijin, cuprinzând următoarele categorii: aproximativ 200 de elevi și părinții acestora- elevi aparținând grupurilor vulnerabile din comunitățile dezavantajate socio-economic, majoritatea elevilor beneficiari fiind din familii de etnie rromă (aproximativ 94  la sută); aproximativ 20 de cadre didactice și didactice auxiliare ale Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” Buzău, aproximativ 50 de elevi de clasa a VIII-a, elevi aparținând grupurilor vulnerabile din comunitățile dezavantajate socio-economic, majoritatea elevilor beneficiari fiind de etnie rromă (aproximativ 94 la sută), aproximativ 30 de elevi de clasa a V-a elevi aparținând grupurilor vulnerabile din comunitățile dezavantajate socio-economic, majoritatea elevilor beneficiari fiind de etnie rromă (aproximativ 94 la sută) și 20 de cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu Buzău, încadrate la învățământ gimnazial.

Ce activități se desfășoară în cadrul proiectului

Mai întâi se vor aplica chestionare din care se identifică gradul de satisfacție al elevilor și al părinților privind activitățile educaționale din școală, dar și pentru a stabili care sunt interesele elevilor pentru desfășurarea de activități nonformale atractive, stimulative, creative și cooperante.

Datele colectate de la elevi și de la părinți  vor fi utilizate pentru realizarea unei baze de date la nivelul unității școlare; introducerea datelor în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR). Ele vor fi evaluate de cadrele didactice cuprinse în proiect, care vor realiza o evaluare inițială a elevilor (la începutul fiecărui an școlar cuprins în proiect) și vor întocmi, ținând cont de aceste date, „Planuri de Învățare Personalizată”, la disciplinele limba română și matematică, pentru elevii de clasa a V-a și de clasa a VIII-a (aproximativ 80 de elevi). Elevii cuprinși în aceste planuri vor participa la activități de remediere sau de pregătire suplimentară pentru Evaluarea Națională. Lunar, vor fi efectuate evaluări pentru a putea măsura progresul elevilor din programul School after school, pentru a stabili măsuri de intervenție.

Pasul al doilea în proiect sunt activitățile de prevenire. Acestea constau în lectorate cu părinții și cu elevii-lunar, elevii și părinții elevilor de la nivel gimnazial vor participa la acțiuni de consiliere sau dezbateri, pe teme legate de dezvoltarea copilului și managementul relației părinte-copil, dar și de orientare profesională a acestuia, managementul timpului sau educașie financiară, metode de învățare eficientă, combaterea violenței, bullying etc. A 1.2.2: Perfecționarea cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar participant în activitățile proiectului pe componenta digitală/ socio-emoțională

Pe parcursul celor trei ani de finanțare, cadrele didactice încadrate la învățământul gimnazial și personalul auxiliar (contabil, informatician) vor participa la cursuri de formare, acreditate sau avizate, furnizate de Casa Corpului Didactic Buzău. Este vorba despre cursuri acreditate de tipul  „Ora de net – folosirea utilă, creativă, sigură a internetului”, „Relația școală-părinți. Comunicarea eficientă cu copiii – Acasă și la școală”, „Instrumente digitale de organizare și colaborare în mediul online”, „DARE-Dezvoltarea personală pentru copii și adolescenți” și „Consiliere și orientare. Comunicare și abilități sociale”.

La sfârșitul acestor cursuri, cadrele didactice și auxiliare participante vor dobândi competențe necesare gestionării unor situații conflictuale frecvente la nivelul școlii, vor putea construi strategii didactice activ-participative și empatice cu elevii, vor cunoaște instrumentele de lucru digitale și le vor folosi în cadrul activităților formale și nonformale pentru a captiva și a motiva elevii în învățare.

În proiect sunt prevăzute activități de tip intervenție precum „Biblioteca vie”, evenimente socio-culturale, cu părinții și cu elevii de la toate clasele gimnaziale, unde se vor prezenta modele de bună-practică, din cadrul școlii, dar și din afara școlii, cu invitați dintre foștii absolvenți cu un traseu educațional de succes, personalități locale rrome, oameni din mediul de afaceri sau reprezentanți din liceele și școlile profesionale, pentru a motiva elevii să învețe și să conștientizeze faptul că educația este cea mai bună, sigură și la îndemână șansă de a reuși în viață.

De asemenea, elevii cu rezultate deosebite la învățătură (primii cinci de la fiecare clasă de gimnaziu, în total aproximativ 40 de elevi), vor participa la activități extrașcolare: excursii, vizite, teatru etc., pentru a promova spiritul competitiv și pentru a le crește motivația de a învăța. Vor fi încurajați elevii cu prezență de peste 90 la sută la activitățile din cadrul programului School after school, care vor primi ca ajutor pachete cu rechizite, alimente neperisabile, echipamente sportive complete, de Crăciun și de Paște/1 iunie, anual. Programul After school pentru elevii claselor a V-a și a VIII-a  se desfășoară zilnic, de luni până vineri. Aici se vor derula activități de remediere școlară, unde va participa o grupă de elevi de clasa a V-a (care prezintă risc major de părăsire timpurie a școlii) și elevii celor două clase a VIII-a, de la nivelul școlii; vor participa la câte o oră de activități de remediere, la disciplinele limba română și matematică și la câte o oră pe zi, în afara programului școlar, de activități nonformale, desfășurate sub genericul ”laboratorul de proiecte”, în care vor realiza proiecte tematice împreună cu cadrele didactice, în funcție de interesele exprimate și de propunerile primate: protejarea și explorarea mediului înconjurător, robotică, media, cultural-artistice, culinare, acțiuni de bricolaj, jocuri sportive, desfășurate cât mai mult posibil în aer liber, în curtea școlii, în spațiile amenajate și dedicate acestor activități.

De asemenea, elevii de la aceste clase vor servi o masă caldă, preparată în cadrul cantinei școlare, pe care școala o deține și care îndeplinește condițiile igienico-sanitare, fiind asigurat personal calificat, angajat al școlii.

Cu ce bani se obțin rezultate în acest proiect

Activitățile realizate în proiect ar trebui să conducă la reducerea numărului elevilor care absentează și ridicarea promovabilității. Targetul pe care școala îl are în vedere este o reducere a numărului elevilor care înregistrează mai mult de 20 de absențe nemotivate semestrial cu aproximativ 15 la sută și menținerea ratei de abandon școlar într-un trend descendent, sub 2 la sută, precum și  cresterea cu pâna la 15 la sută a promovabilitatii la nivelul scolii, nivel gimnazial, cât și la Evaluarea Națională, datorită activitatilor educativ-recreative nonformale antrenante, stimulative, incluzive, favorizând accesul la treapta superioară de scolarizare a elevilor de etnie rromă.

Bugetul estimativ al proiectului este de 854.380 lei, împărțit în următorele capitole:

  • Servicii: 30.000 lei (necesar pentru dotarea cu materiale consumabile pentru tipurile de activități descrise în proiect), cheltuieli de natură salarială:127.480 lei (reprezentând sumele nete pentru plata cu ora a personalului care desfășoară activități cu părinții și cu elevii din grupul țintă), organizare de evenimente și deplasări: 78.500 lei (sume necesare pentru organizarea de excursii, vizite de documentare și activități outdoor cu elevii);
  • Cheltuieli formare cadre didactice: 24.000 lei (pentu formarea cadrelor didactice pe componenta digitală și de consiliere a părinților și a elevilor, echipamente și software: 189.400 lei (pentru achiziționarea de echipamente IT și amenajarea claselor inteligente, precum și pentru abonamente platforme educaționale, inclusiv catalog electronic); mobilier și mici lucrări de amenajare: 36.000lei (pentru dotarea laboratorului de informatică cu mobilier, amenajare ”insulă” de lectură și activități recreative pentru elevi, în aer liber);
  • Pentru alte cheltuieli de bunuri și servicii au fost alocați 297.000 lei (pentru asigurarea unei mese calde, aproximativ 10 lei/zi/elev, pentru elevii din cadrul programului school after school, clasele a V-a și a VIII-a); subvenții, ajutoare, premii: 72.000 lei (pentru acordarea premiilor primilor cinci elevi/ clasă de gimnaziu/ anual, pachete cadou de Crăciun, Paște, 1 iunie pentru elevii de clasa a V-a și a VIII-a, din programul school after school și acordarea de rechizite și echipament sportiv celor cu minim 90 la sută prezență în cadrul acestui program.

 

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker