vineri, 03 iulie 2020

FOTO | Casa Memorială ,,Vasile Voiculescu”, muzeul care descrie pas cu pas viaţa marelui scriitor

OPINIA prezintă astăzi, în ediţiile print şi on-line, un nou reportaj al rubricii săptămânale cu specific turistic, realizată în colaborare cu „VINO ÎN BUZĂU“, cea mai completă platformă de promovare turistică a Buzăului. „VINO ÎN BU­ZĂU“ a fost concepută de o echipă de jurnalişti, regizori şi producători de televiziune, ca o platformă de informare tu­ristică pentru a veni în întâm­pinarea turiştilor dornici de aventură şi care doresc să cunoscă frumuseţile zonei. Conform managerului de proiect, jurnalistul Bogdan Vlădoiu, „VINO ÎN BU­ZĂU“  îşi propune să ajute eficient turiştii din ţară şi de peste hotare să descopere obiectivele turistice din judeţul Buzău, nefiind o platformă turistică oarecare, ci una care are un conţinut complet cu privire la obiective, tradiţii sau locuri de cazare şi masă din zona Buzăului.

Cine ajunge în judeţul  Buzău nu poate rata o vizită la Casa Memorială Vasile Voi­culescu, din comuna Pâr­scov. Obiectivul turistic se află  chiar la poalele  Munţilor Buzăului şi este locul unde a venit pe lume scriitorul. În casa  modestă poate fi admirată colecţia de documente a acestuia, scrisori,  fotografii de familie, tablouri şi preţioasele lui volume de poezii şi proză.

Casa a fost refăcută în intervalul 1986-1989 de inginerul Eugen Sandu după planurile casei originale.  Este compusă din patru camere, un hol lung care împarte casa în două pe o temelie de piatră de râu. Spaţiul expoziţional este organizat tematic, încăperile redând aspecte şi momente ale vieţii private şi ale activităţii profesionale ale lui Vasile Voiculescu.

În prima încăpere, materialele documentare oferă vi­zitatorului posibilitatea informării despre copilăria şi tinereţea poetului, studiile de la Buzău şi Bucureşti, căsătoria cu Maria Mittescu, periplul profesional ca medic în diferite localităţi din ţară şi în Bucureşti. Fotografiile de fa­mi­lie, scrisorile trimise părinţilor şi soţiei sale, obiectele de uz personal, teza de licenţă, documentele personale, bre­vetele şi decoraţiile expuse conferă expoziţiei caracterul de autenticitate.

A doua încăpere, cea în care s-a născut scriitorul, reconstituie o cameră de locuit, cu mobilier şi ţesături specifice epocii şi zonei. Numeroase piese de ceramică, farfurii de­corate, ulcioare, străchini, căni etc, o roată de tors, un scaun ţărănesc, mai multe icoane pe sticlă şi lemn, evidenţiază pasiunea scriitorului pentru arta populară.

Cea de-a treia încăpere, care reconstituie salonul ­fa­miliei Voiculescu, este bogat ilustrată cu panouri şi vitrine în care exponatele reliefează contribuţia scriitorului la dezvoltarea literaturii române, precum şi modul în care a fost receptată şi preţuită opera sa. Sunt evidenţiate astfel instituţiile culturale, de învăţământ şi medicale care îi poartă numele, medaliile comemorative, cărţile referitoare la viaţa şi opera sa, ediţii ale operei sale în limba română şi în limbi străine. Atmosfera salonului este întregită de câteva piese de mobilier care au aparţinut scriitorului în casa de la Bucureşti, piese de mobilier florentin, tablouri, icoane, ţesături, obiecte de artă decorativă.

Cea de-a patra cameră, destinată acţiunilor comemorative, mobilată cu piese de mobilier specifice, are expuse mai multe panouri cu fotografii de la diferitele manifestări la care au luat parte personalităţi de frunte ale vieţii sociale şi culturale buzoiene şi naţionale.

Pe hol sunt expuse un bust al scriitorului, mai multe lucrări de grafică cu aspecte din opera sa şi din zona Buzăului, fotografii, dintre care una reprezentând vechea casă, o hartă cu toponimele buzoiene regăsite în opera voiculesciană.

În curtea Casei Memoriale se află bustul  scriitorului, realizat de sculptorul Oscar Han, amplasat acolo în 1974 cu ocazia aniversării a 90 de ani de la naşterea marelui scriitor.

Casa memorială Vasile Voiculescu se află în comuna Pârscov. Din oraşul Buzău se ajunge pe DN 10 până în comuna Măgura, de acolo se face dreapta pe DJ 203 F până în comuna Pârscov. Distanţa este de 32 de kilometri din oraşul Buzău.

loading...
error: Content is protected !!