miercuri, 28 octombrie 2020

Elevii Şcolii nr. 15, pe urmele lui Leonardo da Vinci, într-un parteneriat european cu şcoli din Spania, Italia, Belgia şi Polonia

Şcoala Gimnazială nr. 15 „George Emil Palade” din Buzău reia, după câţiva ani de pauză, iniţiativa implementării proiectelor europene Erasmus+, prin proiectul K229 – „STEAM like Leonardo”.

Leonardo da Vinci, o inteligenţă debordantă, manifestată în domenii diverse, este coagulantul celor cinci parteneri europeni –  Spania, Italia, Belgia, Polonia şi România – care vor să readucă la lumină, prin intermediul unor activităţi activ-participative, tezaurul lăsat ­uma­nităţii de către omului de ştiinţă, odată cu împlinirea a jumătate de mileniu de la dispariţia sa.

„În secolul în care timpul a prins o altă pantă de alunecare, tinerii, aflaţi în faţa unei avalanşe de informaţii, deseori îşi identifică eronat modele de urmat. Proiectul în sine are nu numai o componentă teoretică, ba dimpotrivă am zice, el marşează pe abordarea din perspectivă CLIL (Content and Language Integrated ­Lear­ning) a unei teme atât de generoase, precum personalitatea lui Leonardo da Vinci. Colaborarea şi schimbul de bune practici sunt pilonii pe care se va ridica întreaga activitate educativă, pe intervalul a 24 de luni. Proiectul prevede o întâlnire iniţială a coordonatorilor de proiect, urmată de cinci mobilităţi, câte una în fiecare ţară parteneră. Coordonatorii s-au cunoscut pe platforma etwinning pe care o vor folosi de-a lungul proiectului pentru dise­minarea tuturor produselor educaţionale realizate. Aplicaţiile moderne îşi vor găsi locul printre alte metode educative, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor educabililor, nativi digitali: Whatsapp, Hangouts, Tricider, Storybird sau Voki, ca să enunţăm doar câteva dintre ele”, precizează prof. Camelia Timofte, coordonator al proiectului.

Printre obiectivele ­ge­nerale ale proiectului se află iniţierea elevilor în abordarea STEAM a unei teme educaţionale (Leonardo da Vinci), dezvoltarea competenţelor interculturale, precum şi a competenţelor digitale şi de comunicare prin utilizarea TIC, incluziune socială şi de gen prin oferirea de şanse egale la educaţie, inovaţie educaţională prin utilizarea  STEAM, „gamification”, CLIL, Augmented Reality, prin acceptarea şi promovarea diversităţii culturale. Tematica proiectului vizează domeniile în care acesta s-a afirmat prin studii, creaţii, invenţii: „Leonardo Da Vinci şi timpurile sale”, „Artistul”, „Anatomistul”, ,,Vizionarul”, „Inventatorul”, „Omul de ştiinţă şi matematicianul”.

Părinţii, implicaţi în proiect

Diseminarea produselor educaţionale va fi realizată local, naţional şi internaţional, de către toţi partenerii. Vor fi realizate expoziţii ale reproducerilor creaţiilor lui Leonardo, filme educaţionale şi Tri­vial Pursuit Game.

„Anticipăm că impactul implementării proiectului va fi amplificat prin cooptarea nu numai a familiilor elevilor ce vor fi implicaţi în mobilităţi, dar mai ales prin angrenarea întregii comunităţi şcolare în mai 2019, odată cu sosirea partenerilor europeni în România. Mobilitatea presupune integrarea cadrelor şi a elevilor în desfăşurarea tipică a programului şcolar în ţara noastră, astfel încât, prin contact nemijlocit, par­tenerii să poată surprinde elementele esenţiale ale sistemului de învăţământ românesc. Activităţile proie­ctate vor avea drept creuzet tematica proiectului, dar vor permite acestora să ia contact, timp de o săptămână, cu tradiţiile şi cultura poporului român. Astfel, elevii îşi vor îmbogăţi competenţele de abordare STEAM ce le vor solicita gândirea critică, autonomia, dar şi creativitatea prin rezolvarea de probleme, îşi vor dezvolta competenţele interculturale, iar utilizarea metodelor inovative le va încuraja iniţiativa şi, în ultimă instanţă, stima de sine. Cadrele didactice îşi vor îmbogăţi repertoriul didactic prin schimb de bune practici cu partenerii, îşi vor dezvolta competenţele lingvistice şi TIC, vor potenţa colaborarea între ariile curriculare prin abordarea STEAM/CLIL. Şcoa­la şi comunitatea vor beneficia la rândul lor, prin îmbunătăţirea şi menţinerea colaborării cu familiile, prin implicarea Comitetelor de Părinţi şi a Asociaţiei de Părinţi ai şcolii în acti­­vităţile ce vor fi proiectate, prin afirmarea organizaţiei în comunitate şi pre­zentarea acesteia pe plan european”, se mai arată în comunicatul Şcolii nr. 15.

loading...
error: Content is protected !!