marți, 02 iunie 2020

Documente din Arhivele Naţionale, expuse la aniversarea Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

Printre evenimentele care vor marca 100 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” se numără şi o expoziţie foto-documentară organizată de Serviciul ju­deţean Buzău al Arhivelor Naţionale, în colaborare cu  Consiliul Judeţean Buzău şi reprezentanţii colegiului buzoian.

Expoziţia se doreşte a fi un omagiu adus celor care au contribuit la înfiinţarea instituţiei, cadrelor didactice şi tuturor celor care au activat de-a lungul timpului aici.

Vor fi prezentate fotografii şi documente identificate în fondurile şi colecţiile deţinute de arhivele buzoiene, precum şi articole din presa vremii, care surprind frânturi din istoria renumitului colegiu.

Decretul de înfiinţare a liceului buzoian, semnat de Ferdinand I  

Un document extrem de important este Decretul lege nr. 3864 din 8 septembrie 1919, semnat de regele Ferdinand I şi contrasemnat de ministrul C. Angelescu, prin care se hotăra „să se înfiinţeze cu începere de la 1 septembrie 1919, câte o şcoală secundară de fete, în oraşele: Turnu Severin, Piteşti, Buzău, Brăila, Focşani şi Constanţa”.

Neavând un local propriu, cursurile au început la 12 noiembrie 1919, într-o sală de clasă din localul Şcolii nr. 1 de băieţi „Dionisie Episcopul”. Mai târziu, în anul 1931, şcoala s-a mutat în actualul sediu din strada Independenţei.

Dintre obiectele de studiu amintim: română, matematică, religie, ştiinţe naturale, franceză, germană, istorie, georgrafie, muzică, desen, gimnastică. Cel mai vechi orar care s-a păstrat este din anul şcolar 1920-1921, al claselor I şi a II-a  şi cuprinde 24 de ore pe săptămână.

Documente din anul 1940 consemnează faptul că Liceului de Fete din Buzău i s-au repartizat eleve refugiate din Basarabia şi Bucovina de Nord. Într-o adresă transmisă Ministerului Educaţiei se aratau lipsurile cu care se confrunta liceul şi se solicitau burse pentru hrana acestor eleve, din fondul Ministerului.

Foarte importante sunt procesele-verbale ale şe­dinţelor comitetului şcolar, în care s-au consemnat situaţii deosebite privind activitatea didactică, serbările organizate, angajări de personal, pagube suferite în urma cutremurelor, funcţionarea unui spital ­sovie­tic în imobilul liceului, reparaţiile efectuate la localul şcolii.

O serie de documente prezintă preocuparea permanentă a cadrelor didactice pentru dezvoltarea şi educaţia elevelor. Acestea participau în număr mare la concursuri li­terare, olimpiade, competiţii sportive (gimnastică, baschet, atletism, şah).

De asemenea, cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani de la înfiinţarea liceului, în anul 1969, au fost organizate festivităţi, programul fiind următorul:   „ora 9.00 – vizitarea şcolii, muzeului şi expoziţiei; ora 11.00 – programul festi­vităţilor; ora 12.00 – program artistic”.

Documentele pot fi vizio­nate în cadrul expoziţiei intitulate „C.N. „Mihai Eminescu” – 100 de ani de la înfiinţare”,  în data de 12 noiembrie, începând cu ora 12.00, în holul Sălii Mari a Consiliului judeţean Buzău.

loading...
error: Content is protected !!