Politic

DOCUMENT / „Ordonanța austerității” a fost publicată de Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor a publicat Ordonanța austerității prin care speră să facă economii de 5,3 miliarde lei.

Printre măsurile din document se află tăieri de la bunuri și servicii, interzicerea achizițiilor de mașini, înghețarea angajărilor la stat, cu câteva excepți, limitarea membrilor consiliilor de administrație la maxim două companii. De asemenea, cei care dețin titlul academic de doctor beneficiază de o indemnizație de 50 la sută din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul.

Proiectul de act normativ a fost publicat după ce liderii Coaliției au convenit asupra măsurilor, într-o ședință care a avut loc luni după amiază.

Cele zece măsuri de austeritate pe care le ia Guvernul

– Cheltuielile cu bunuri și servicii vor trebui reduse cu 10 la sută.

 • Există o excepție: respectiv cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, precum și în cazul cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar.

– Autoritățile și instituțiile publice, inclusiv cele care au venituri proprii, nu vor mai putea achiziționa, prelua în leasing sau închiria autoturisme, precum și mobilier și aparatură birotică.

 • Acolo unde este nevoie de astfel de bunuri, vor trebui să se facă redistribuiri inclusiv de la alte instituții. În ceea ce privește achizițiile publice aflate în curs de desfășurare, acestea vor putea fi finalizate.

– Îngheață angajările la stat.

 • În cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene.
 • Pentru posturile pentru care s-a desfășurat proba scrisă a concursurilor sau examenelor, ori proba practică, se pot continua procedurile de ocupare a acestora.
 • Funcțiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu cinci zile înainte de dispunerea măsurii.

– Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50 la sută din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.

 • Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor.
 • În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, au obligația de a dispune modificarea fișelor de post.

– Sumele reținute, în proporție de 10 la sută în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj se anulează cu ocazia primei rectificări bugetare, cu excepția cheltuielilor de investiții, a cheltuielilor cu stocurile rezervă de stat și de mobilizare și cheltuielilor aferente despăgubirilor civile.

– Agenția pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare se va înființa în 2024. Practic, prin ordonanță este o amânare de un an.

– Pentru o perioadă de 24 luni de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, autoritățile contractante care atribuie contracte de achiziție publică ce au ca obiect produse agroalimentare aplică criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț.

 • Ponderea stabilită pentru factorul de evaluare privind calitatea va fi de 70 la sută din punctajul total și este compusă din: 50 la sută pentru subfactorul „lanțul de aprovizionare” și 20 la sută pentru deținerea autorizației/înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor sau a certificatului fitosanitar sau a certificatului de origine, după caz, și pentru respectarea legislației privind trasabilitatea produselor agroalimentare.

– Membru CA la maxim două companii de stat

 • În anul 2023, personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice pot deține calitatea de membru al consiliului de administrație și/ sau de membru al consiliului de supraveghere la maxim două întreprinderi publice sau în organele de conducere ale altor entități deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale al cărui sediu se află pe teritoriul României.

– După intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, Guvernul poate adopta proiecte de acte normative/documente de politici publice a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, doar dacă acestea sunt însoțite de fișa financiară.

– Schimbări în privința numărului de posturi din cadrul cabinetului şi cancelariei

Numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este:

 • 9 posturi pentru cabinetul prim-ministrului;
 • 6 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat;
 • 4 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu;
 • 4 posturi pentru cabinetul ministrului, secretarului general al Guvernului şi şefului Cancelariei Prim-Ministrului;
 • 4 posturi pentru cabinetul ministrului delegat;
 • 2 posturi pentru cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, secretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul ministerelor şi aparatului de lucru al Guvernului şi consilierului de stat;
 • 2 posturi pentru cabinetul conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat;
 • un post pentru cabinetul subsecretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Vezi AICI proiectul de ordonanță

 

 

Articole similare