Actualitate

DOCUMENT / Ce școli și grădinițe din județ întârzie „reparațiile financiare” pentru angajați

Ministerul Educației a dat un nou ultimatum inspectoratelor școlare, pentru a trimite listele ce vizează achitarea diferențelor salariale rezultate prin aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 48 din 14 aprilie 2022. Documentul prevede că profesorii vor primi în termen de trei luni prima tranșă de cinci la sută pentru plata diferențelor salariale, aferente perioadei 2017-2021. Sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.

Peste 80 de unități de învățământ din țară nu au trimis necesarul sumelor rezultate prin aplicarea OUG 48/2022 în etapele I și II, după cum se arată în circulara ministerului. Pe lista numeroasă figurează și patru inspectorate școlare din țară, respectiv, din Botoșani, Brăila, Dâmbovița și Vaslui.

La Buzău, Inspectoratul Școlar Județean a primit circulara Ministerului Educației încă din luna noiembrie, iar în document se solicita „cuantumul sumelor necesare de plată” pentru hotărârile judecătorești care au ca obiect drepturile salariale și dobânzile obținute prin hotărâri judecătorești de către profesori și personalul din școli și grădinițe. 20 de unități de învățământ din județ nu au depus, însă, actele necesare, motiv pentru care au primit și a doua înștiințare de la Ministerul Educației.

Pe lista restanțierilor figurează liceele din Pogoanele, Smeeni, precum și „Grigore C. Moisil” din Buzău, alături de Casa Corpului Didactic și Clubul Sportiv Școlar din municipiu. Și câteva grădinițe cu program prelungit din oraș apar pe listă, respectiv GPP nr. 3, nr. 9 și nr. 10. Cele mai multe sunt însă școlile gimnaziale din comunele Cănești, Râmnicelu, Săhăteni, Buda, Movila Banului, Costești, Blăjani, Cătina, Bozioru, Gura Teghii, Colți și Odăile.

Pentru anul 2022, sumele se plătesc într-o singură tranșă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. Sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale stabilite se plătesc eșalonat, pe o perioadă de cinci ani, de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Astfel, în primul an calendaristic de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență se plătește cinci la sută din valoarea diferențelor salariale, în al doilea an se plătește 10 la sută, în al treilea an 25 la sută, în al patrulea an tot 25 la sută, iar în al cincilea an se plătește 35 la sută din valoarea diferențelor salariale.

În ordonanța de urgență se arată că, pentru cei care și-au schimbat locul de muncă în perioada 1 iulie 2017-31 august 2021 sau care au prestat activitate, în același timp sau succesiv, la mai mulți angajatori, „calculul și plata diferențelor de drepturi salariale se realizează de fiecare angajator care a avut obligația de a plăti salariul în această perioadă, proporțional cu perioada efectiv lucrată la fiecare dintre aceștia”.

Articole similare