sâmbătă, 24 octombrie 2020

Deputatul Sorin Lazăr, implicat în constituirea Rezervaţiei Biosferei Transfrontaliere trilaterale „Delta Dunării–Prutul de Jos“

Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO continuă demersurile pentru constituirea Rezervaţiei Biosferei Transfrontaliere trilaterale „Delta Dunării–Prutul de Jos“, printr-o cooperare între România, Ucraina şi Republica Moldova, sub patronajul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.

„Armonizarea legislaţiei de mediu între cele trei ţări şi constituirea unui grup de lucru funcţional, care să modifice prevede­rile existente în actualul acord de colaborare în ve­derea cooperării între ­Rezer­vaţiile Biosferei <Delta Dunării–Prutul de Jos>, sunt concluziile şedinţei Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, care s-a desfăşurat la Tulcea, în data de 11 octombrie 2018”, spune deputatul social-democrat de Buzău Sorin Lazăr, membru al acestei comisii, care a participat la eveniment alături de Mihai Gribincea, ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Oleksandr Bankov, ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, cei doi diplomaţi fiind mandataţi de guvernele celor două state să deblocheze negocierile trilaterale, în vederea stabilirii de politici comune de mediu, monitorizare continuă şi în alte domenii. La dezbatere au fost prezenţi Ion Câmpeanu, secretar de stat în Ministerul Mediului, Ioan Jelev, preşedintele pentru România a Programului UNESCO „Omul şi biosfera”, parlamentari membri ai Comisiei pentru relaţia cu UNESCO, parlamentari tulceni, reprezentanţi ai agenţiilor şi institutelor care gestionează problematica legată de Delta Dunării. La întâlnire s-a discutat despre oportunitatea constituirii rezervaţiei trilaterale, despre programele comune ce pot fi dezvoltate, inclusiv despre posibilitatea atragerii de fonduri europene.

„Localnicii au semnalat dificultăţile economice, slaba exploatare a stufului, una dintre principalele resurse ale Deltei, lipsa amenajărilor piscicole, diminuarea tot mai evidentă a resurselor de peşte, dar, mai ales, depopularea zonei, tocmai din lipsa de oportunităţi pentru tineri. Politicile comune de mediu sau cercetare, proiectele de colaborare culturală sau ştiinţifică între România, Republica Moldova şi Ucraina, în cadrul colaborărilor dintre Rezervaţiile biosferei <Delta Dunării–Prutul de Jos>, alături de modificarea legislaţiei actuale ar putea remedia o parte dintre dificultăţile semnalate. Rolul comisiei parlamentare este de a impulsiona, de a aşeza la aceeaşi masă toţi factorii decidenţi în speranţa că deciziile luate la această întâlnire se vor aplica în cel mai scurt timp. În acest sens s-a propus Ministerului Mediului să ia legătura cu partenerii din Ucraina şi Republica Moldova, pentru constituirea cât mai rapidă a comitetului de lucru”, mai spune deputatul social-democrat de Buzău Sorin Lazăr

loading...
error: Content is protected !!