Educație

Cum ajung elevii Școlii „George Emil Palade” campioni cu regi și regine

Studiile educaționale și psihologice au scos la lumină beneficiile pe care le au copiii de pe urma practicării șahului. Acestea au arătat că jocul minții ajută la îmbunătățirea reală a performanțelor școlare, prin dezvoltarea abilităților de citire, memorie și limbaj și, de asemenea, ajută la dezvoltarea personalității copiilor încurajând gândirea critică, creativă și ­ori­ginală.

În municipiul Buzău, sportul minții a prins teren mai ales odată cu implemen­tarea programului „Șahul în grădinițe”, prin care preșcolarii buzoieni au șansa să se familiarizeze cu tabla de șah și cu regulile jocului. Din fericire, acest sport este încurajat în munici­piul Buzău și în rândul copiilor din clasele I-VIII. Una dintre școlile buzoiene în care este promovat șahul, întrucât aici se obțin de ani buni performanțe, este Școala Gimnazială „George Emil Palade”.

Șahul a ocupat întotdeauna un loc de cinste la „Școala 15” și, de ceva timp, uni­tatea școlară din apropierea Crângului nu a dus niciodată lipsă de practicanți ai acestui minunat sport, și, evident, de rezultate notabile. Preocuparea permanentă a profesorilor de a extinde orizontul copiilor, de a le aprofunda capacitatea de orientare și de  a le stimula creativitatea a inclus și îndrumarea către „sportul minții”, un sport care, practicat așa cum trebuie, te stimulează, te dezvoltă și te disciplinează. „Atragerea copiilor către practicarea unui sport care a apărut acum mai bine de șase ­se­cole în forma sa actuală, nu este, desigur, un lucru facil. Șahul necesită tact și o abordare specială, moment în care intervine măiestria cadrului didactic. Acesta observă <diamantul neșlefuit>, și de acolo începe un întreg proces de îndrumare, monitorizare, implicare. Poate asemănător cu matematica, despre care cineva spunea atât de frumos că are <rădăcinile amare, dar fructele atât de dulci>. Dacă tot veni vorba, șahul este, printre altele, și matematică și presupune logică, anticipație, intuiție, și strategie. Un sport, așadar, complex, care necesită ore întregi de studiu, de antrenament și elaborare de strategii. Iar la final, dacă totul merge așa cum trebuie, cu siguranță se vor culege roadele”, precizează directorul adjunct al unității de învățământ, Camelia Timofte.

Când copilul vrea să fie „un Fischer, un Kasparov sau un Karpov”…

Despre ceea ce însea­m­nă șahul la Școala „G. E. Palade” vorbesc cel mai concludent rezultatele. Ele spun cel mai corect poves­tea care cuprinde, pe lângă bucuria performanței, și efortul care a stat în spatele acestora, atât din partea celor care îl practică, cât și din partea a îndrumătorilor. Totul pleacă de la profesorii pasionați de acest sport;  pentru ca elevii să dobândească pasiunea șa­hului, cei ce se ocupă de ­edu­cația lor trebuie să fie ei înșiși devotați acestuia. Nimic nu se obține ușor, nimic nu se face fără sacrificii, fără muncă, fără ambiție, fără implicare. „Talentul este o componentă necesară, dar fără să fie prelucrat și antrenat tot timpul, el nu se va dezvolta niciodată și nu își va atinge potențialul maxim. Iar micuții vor rămâne doar cu visul de a atinge nivelul cel mai de sus, precum un Fischer, un Kasparov sau un Karpov…”, spune directorul adjunct al școlii „George Emil Palade”.

Ce proiecte derulează școala pentru susținerea performanțelor micilor șahiști

Lista performanțelor șahiste ale elevilor școlii buzoiene din ultimii opt ani școlari, inclusiv cel în desfășurare, aduce în prim-plan multe realizări. Un rol important în obținerea acestor rezultate îl are conducerea unității de învă­țământ, respectiv directorul Elena Gheorghe și adjunctul Camelia Timof­te, care au susținut și susțin în continuare mișca­rea sporti­vă în această școală. Cel mai recent proiect al conducerii școlii, de natură să încurajeze elevii să practice acest sport și să exerseze, este cel realizat printr-o bună colaborare cu Asociația de Părinți „Sprijinim școala”. Reamintim faptul că, în urmă cu câteva luni, s-a reușit amenajarea spațiului verde din curtea școlii sub forma unui loc destinat învățării active, creative și relaxării, un spațiu eficient pentru studiu, recreere și dezvoltare armonioasă a ele­vilor, prin promovarea gândirii strategice prin intermediul șahului. „Spațiul amenajat creativ, inovativ, atractiv este rezultatul vi­zibil al muncii în echipă în cadrul proiectului <Împreună pentru viitor>, propus de Asociația Părinților <Sprijinim școala>, proiectul fiind finanțat prin Cercul de Donatori organizat de Fundația Comunitară Buzău”, a transmis la momentul respectiv condu­cerea școlii. Proiectul pre­vedea amenajarea unei zone din curtea Școlii „G. E. Palade”, prin achiziția unor mese de șah, amenajarea unor alei și montarea unor băncuțe, pentru a veni în întâmpinarea elevilor șco­lii practicanți ai acestui sport complex, dat fiind că, această unitate de învăță­mânt este renumită pentru rezultatele foarte bune ale elevilor săi în competițiile de șah. Spațiul respectiv va putea fi folosit atât de elevii școlii practicanți ai șahului, cât și în cadrul orelor de Științele naturii, Educație tehnologică, Muzică etc. În felul acesta, elevii au posibilitatea să îmbine acti­vitățile școlare din interiorul școlii cu șahul, știința și mișcarea, stimulându-le creativitatea, aptitudinile fizice și psihice, într-un spațiu dedicat.

De asemenea, de o mare importanță pentru promovarea acestui sport în școală sunt și proiectele și parteneriatele educaționa­le, „Cupa micului șahist”, pe care unitatea de învă­țământ îl derulează în colaborare cu Direcția Jude­țeană pentru Sport și Tineret Buzău, proiectul  „Șah – Mat!”, „ Șahul, sportul minții”, în colaborare cu clubul de șah „Pheonix” Buzău și „Șahul Călător”, în colaborare cu Clubul sportiv SCM Gloria și Palatul Copiilor.

Care sunt performanțele la șah ale elevilor școlii

Anul școlar 2013-2014:

 • băieți, gimnaziu, Silviu Iustin – Olimpiada ­Națio­nală a Sportului Școlar, Locul I, etapa județeană, Buzău. Participă la etapa națională, organizată la Băile Olănești, unde ocupă locul XI;
 • fete, gimnaziu, Teodora Frățilă – Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Locul II, etapa jude­țeană;
 • fete, gimnaziu, Maria Frățilă – Olimpiada Națio­nală a Sportului Școlar, Locul III, etapa județeană.

Anul școlar 2014-2015:

 • băieți, gimnaziu, Silviu Iustin – Olimpiada ­Națio­nală a Sportului Școlar, Locul II, etapa județeană;
 • fete, gimnaziu, Teodora Frățilă – Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Locul II, etapa jude­țeană.

 Anul școlar 2015-2016:

 • echipa gimnaziu mixt, Locul I, etapa județeană. Câștigă etapa de zonă de la Constanța, participă la etapa națională de la Râmnicu Vâlcea, unde ocupa locul VII. Lotul echipei: Anca Cosma, Silviu Iustin, Alexandru Bornaz, Ștefan Berechet;
 • Campionatul Național de Șah ,,Elisabeta Polihro­niade” pe echipe (mixt), gimnaziu, etapa județeană – Locul I. Participă la etapa națională, de la Călimănești, unde se clasează pe locul III. Lotul echipei: Anca Cosma, Silviu Iustin, Alexandru Bornaz, Ștefan Berechet;
 • Campionatul ­Națio­nal de Șah ,,Elisabeta Polihro­niade” pe echipe (mixt) primar, etapa județeană – Locul I. Participă la etapa națională, de la Călimă­nești, unde se clasează pe locul III. Lotul echipei: Liviana Iustin, Teo Voicu, Radu Iordăchescu, Robert Costache.

Anul școlar 2016-2017:

 • mixt gimnaziu Locul I, etapa județeană. Participă la etapa regională, organizată Buzău, unde ocupă locul III. Lotul echipei: Anca Cosma, Silviu Iustin, Ștefan Berechet, Teo Voicu;
 • Campionatul Național de Șah ,,Elisabeta Polihroniade” pe echipe (mixt), etapa județeană, Locul I. Participă la etapa națională, de la Călimănești, unde se clasează pe locul III. Lotul echipei: Anca Cosma, Silviu Iustin, Cezar Bulancea, Ștefan Berechet.

Anul școlar 2017-2018:

 • șah mixt gimnaziu – Locul I, etapa județeană, Olimpiada Gimnaziilor. Participă la etapa regională, organizată Buzău, unde ocupă locul III. Lotul echipei: Anca Cosma, Silviu Iustin, Ștefan Berechet, Teo Voicu;
 • Campionatul Național de Șah „Elisabeta Polihro­niade” pe echipe (mixt), etapa județeană, Locul I. Participă la etapa națională, de la Băile Olănești, unde se clasează pe locul I. Lotul echipei: Liviana Iustin, Ștefan Berechet, Teo Voicu, Robert Costache.

Anul școlar 2018-2019:

 • Șah mixt gimnaziu – Locul I, etapa județeană, Olimpiada Gimnaziilor. Participă la etapa regională, organizată Buzău, unde ocupă locul II. Lotul echipei: Liviana Iustin, Ștefan Bere­chet, Teo Voicu, Robert Costache;
 • Campionatul Național de șah „Elisabeta Polihro­niade” pe echipe (mixt), etapa județeană, Locul I. Participă la etapa pe țară de la Băile Olănești, unde câștigă medalia de aur. Cu acest succes, echipa școlii s-a calificat la faza urmă­toare, și anume, participarea la Turneul Internațional Școlar de Șah pe echipe mixt ,,Belya Ladya” (,,White Rook”- ,,Turnul Alb”), care s-a desfășurat în Rusia, la Soci, 1-11 iunie 2019, unde a avut o comportare meritorie. Lotul echipei: Liviana Iustin, Ștefan Bere­chet, Teo Voicu, Ro­bert Costache, profesor Mihai Crăciun.

Elevii școlii care au performat sunt: Silviu Iustin, Ștefan Berechet, Teodor Voicu, Robert Costache, Alexandru Bornaz, Cezar Bulancea, Teodora Frățilă, Maria Frățilă, Anca Cosma, Radu Iordăchescu, Matei Iordăchescu, Mara Bălășes­cu, Liviana Iustin, iar ,,vinovați” de rezultatele lor deosebite sunt profesorii Mihai Crăciun, Ion Dobre, Aurel Crăciun, Liliana Crăciun și Marius Ciocîrlan.

Articole similare