marți, 22 septembrie 2020

Cum a rămas PNL fără candidat la Primăria Siriu

Secretarii generali ai comunelor, orașelor și municipiilor pot candida la alegerile locale? Deși, la începutul acestei luni, Agenția Națională a Funcți­onarilor Publici informa că aceștia pot candida doar ca independenți, iată că la Siriu interpretarea a legii a lăsat Partidul Național Liberal fără candidat la primărie, dar și cu lista de consilieri locali incompletă.

„Funcționarul public care ocupă funcția publică de conducere specifică de secretar general al unității administrativ-teritoriale, care nu este membru al unui partid politic,  are posibilitatea să candideze ca independent la alegerile locale, cu obligația suspendării raporturilor de serviciu la inițiativa acestuia  pe durata campaniei electorale și până în ziua ulterioară alegerilor.  În acest caz, este obligatorie informarea autorităților sau instituției publice:

– cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de incidența situației de supendare,

– cu 15 zile înainte de data încetării motivului de suspendare la inițiativa funcți­onarului public, dar nu mai târ­ziu de data luării la cunoștință de motivul încetării suspendării, în vederea emiterii actului administrativ de reluare a acti­vității”, anunța pe 8 august ANFP.

Secretarul comunei Siriu, Stroe Petru, nu a ținut cont de aceste precizări și a acceptat o candidatură la Primărie și la Consiliul Local din partea PNL, solicitând doar suspendarea din funcție în perioada campaniei electorale și nu renunțând la calitatea sa, prin demisie, așa cum cere legea.

Candidaturile i-au fost contestate de PSD și PMP în instanță deși listele au fost admise de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 71 Siriu.  Inexplicabil, Judecătoria Pătârlagele a respins contestațiile deși din documentele ce formează cuprinsul dosarului de candidatură rezulta că acesta are funcția de secretar  ge­ne­ral în cadrul Primăriei Si­riu, nefiind suspendat din funcție și nedemisionând anterior de­punerii candidaturii.

În urma votului, au fost admise toate candidaturile propuse de Partidul Național  Liberal pentru funcția de ales local, deși în cazul lui Stroe Petru nu erau îndeplinite condițiile de fond și de formă prevăzute de Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Nici prevederile Codului administrativ nu-i erau favorabile acestuia. Conform art. 242 alin. (4) din OUG nr. 57/2019, secretarul general al unității /subdiviziunii administrativ teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic. „Din declarația de acceptare a candidaturii, înregistrată de Stroe Petru la BECC rezultă că acesta este membru al PNL- Partidul Național Liberal.

Conform prevederilor art. 4 alin. (l ) din Legea nr. 115/2015, au dreptul de o fi aleși consilieri, primari sau președinți ai consiliilor județene cetățenii cu drept de vot care cu împlinit până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Potrivit art. 40 alin (3) din Constituția României nu pot face parte din partide politice judecătorii Curții Consti­tuționale, avocații poporului, magistrații, membrii activi ai armatei, polițiștii și alte categorii de funcționari publici, stabilite prin lege organică.

Dacă aceste din urma categorii de persoane ar hotărî să candideze la alegerile parlamentare, prezidențiale sau locale, ele pot demisiona din funcțiile respective, înainte de a-și depune candidatura”.

Or, nu există nicio demisie din partea numitului Stroe Petru, iar secretarului general al unității administrativ teritoriale îi este interzisă asocierea politică potrivit dispozițiilor art. 242 alin (4) Cod administrativ care arată că secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic”, se precizează în cererea de apel a Organizației Județene a PSD la soluția Judecătoriei Pătârlagele.

În apărarea sa, Stroe Petru a susținut în instanță că a depus cerere de suspendare însă nu a primit un răspuns, precizând faptul că angajatorul său este contracandidatul PSD la funcția de primar „care îi îngrădește astfel dreptul de a candida, legea neavând o sancțiune a acestuia în măsura în care refuză suspendarea raportului de muncă”.

Tribunalul Buzău a admis însă în final contestațiile și a decis că Stroe Petru nu poate candida la funcția de primar al comunei Siriu din calitatea pe care o are în acest moment.

„Interdicția stabilită de art. 242 alin (4) Cod administrativ și produce efecte juridice, fiind o reglementare ce face obiectul domeniului legii organice.

Drept urmare, secretarul general al UAT-urilor are aceeași interdicție (nu incompatibilitate) de a candida la fel ca magistrații, polițiștii, avocatul poporului etc. Cât timp prevederile art. 242 alin (4) Cod administrativ nu au fost declarate neconstituționale, nu au fost abrogate expres sau implicit, acestea trebuie respectate și își produc efecte juridice în consecință.

De asemenea, a se avea în vedere că legiuitorul a inclus categoria persoanelor cărora le este interzisă asocierea în partide politice și secretarul general al UAT-urilor, întrucât acesta este liantul dintre cetățeni și instituție, funcția pe care acesta o exercită în cadrul instituției este una deosebită, motiv pentru care a și fost reglementată special de către legiuitor, inclusiv prin stabitirea unor interdicții suplimentare, cum este aceea de a se asocia în partide politice.

Această interdicție urmă­rește prezervarea independenței funcției de conducere a secretarului general al UAT-urilor care trebuie să își exercite atribuțiile cu imparțialitate și fără implicare politică.

În momentul în care s-a asociat într-un partid politic și a candidat în numele acestuia pentru o funcție este clar că împărtășește ideologia partidului și programul politic al acestuia, fiind asociat de către cetățeni în consecință.

Chiar și în măsura în care  s-ar suspendă pe perioada campaniei electorale (27.08.2020) în momentul în care s-ar reintegra în funcție ar fi asociat în continuare cu ideologia și programul politic al partidului pentru care a candidat și își va fi pierdut garanția de independența pe care trebuie să o păstreze pe toată durata exercitării funcției.

Ca urmare, interdicția stabilită de legiuitor nu este una întâmplătoare și trebuie reținută în consecință, secretarul general al UAT-ului neindeplinind condiția prevăzută de art. 4 din Legea nr. 115/2015, fiindu-i interzisă asocierea în partide politice”, precizează instanța.

Chiar și dacă ar fi fost suspendat, interdicția prevăzută de art. 242 alin (4) ar fi operat, întrucât, prin suspendare, nu se pierde calitatea de secretar general și nici interdicțiile ce o însoțesc.

Decizia instanței de apel, res­pectiv Tribunalul Buzău, a fost pronunțată pe 21 august, după data limită de depunere a candidaturilor pentru alegerile locale din septembrie, astfel că PNL a rămas fără candidat la Primăria Siriu.

1 COMENTARIU

  1. Pățania poate avea două cauze:
    1. Secretarul este prostănac și a vrut și cu slănina-n pod și cu curechiul uns;
    2. Nu și-a dat demisia deliberat, în înțelegere cu candidatul cu cele mai mari șanse, consolidându-și astfel poziția în Primărie.
    Înclin să cred că varianta a doua este mai aproape de adevăr.

Comments are closed.

loading...
error: Content is protected !!