sâmbătă, 27 februarie 2021

Cum a împărţit Consiliul Judeţean banii primiţi de la Guvern la ultima rectificare bugetară

Consilierii judeţeni buzoieni şi-au dat joi acordul pentru rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2018, cu 12.147.000 lei primiţi la ultima rectificare a bugetului de stat pe anul în curs, cei mai mulţi bani reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bu­getelor locale (5.708.000 lei), sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (4.882.000 lei) şi cote din impozitul pe venit (1.101.000 lei), iar restul sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit penru echilibrarea bugetelor locale   (456.000 lei).

4.563.000 lei au fost repartizate pentru finanţarea cheltuielilor cu  Programul pentru şcoli al României, 207.000 lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, din care 85.000 lei pentru Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău şi 122.000 lei pentru Liceul Special pentru Deficienţă de Vedere Buzău. De asemenea, 112.000 lei au fost alocaţi pentru finan­ţarea cheltuielilor cu cămine pentru persoane vârstnice.

Din diferenţa rămasă de 7.265.000 lei, suma de 1.540.000 lei va fi folosită pentru ducerea la îndeplinire în condiţii optime până la sfârşitul anului a activităţilor Consiliului Ju­deţean, suma de 1.500.000 lei a fost oprită în Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, 25.000 lei au fost direcţionaţi către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, 150.000 lei vor fi folosiţi pentru plata chiriei şi a unei taxe de servicii aferente spaţiului închiriat în scopul relocării Bibliotecii Judeţene pe durata implementării proiectului de consolidare, restaurare şi dotare a clădirii acesteia. 45.000 lei au fost prevăzuţi pentru activităţi legate de Centenar, iar restul pentru susţinerea unor proiecte.

O sumă importantă, 4.000.000 lei, va fi folosită pentru întreţinerea şi repararea drumurilor jude­ţene.

Tot în şedinţa de joi, consilierii judeţeni buzoieni şi-au dat acordul pentru rectificarea, cu sumele mai sus menţionate, a bugetelor unor instituţii aflate în subordinea Consiliului Ju­deţean Buzău.

loading...
error: Content is protected !!