sâmbătă, 19 septembrie 2020

Controale APIA la fermierii buzoieni care au depus cerere unică de plată

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește fermierilor care au depus cerere unică de plată în cadrul Campaniei 2020, că în această perioadă inspectorii APIA și cei ai instituțiilor de specialitate delegate desfășoară controlul la fața locului pentru cererile eșantionate în acest scop,în conformitate cu calendarul stabilit prin Ordinul MADR nr. 131/15.05.2020 pentru modificarea art. 1 din Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 66/2020 privind stabilirea modalității de coordonare a implementării sche­melor de plăți directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii care se aplică în agricultură, la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Din cauza condițiilor determinate de răspândirea pandemiei Covid-19, perioadele de depunere a cererilor de plată, precum și a activităților subsecvente acestora, au fost decalate, însă termenul de finalizare a controalelor pe teren este de cel târziu până la data de15 octombrie, cu excepția controalelor pentru cerințele /obligațiile specifice, care se vor efectua în iarnă sau în primăvara anului următor.

Alături de specialiștii APIA vor merge în control și reprezentanți ai altor instituții care efectuează controale specifice.

„Reamintim fermierilor că, în afara controalelor efectuate de inspectorii APIA, următoarele instituții efectu­ează controale specifice, astfel: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) – efectuează controalele pentru cerințele legale în materie de gestionare în domeniile <identificarea și înregistrarea animalelor> (SMR 4-8), <Sănă­tatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor> (SMR 4, 5 și 9) și <bunăstarea animalelor> (SMR 11-13), precum și controalele specifice pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;

Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) – efectuează controalele pentru verificarea standardului SMR10- Introdu­cerea pe piață a produselor de protecție a plantelor;

Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) – efectuează controalele privind verificarea respectării de către fermieri a condițiilor privind ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine /caprine și sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, precum și controalele specifice pentru pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon – din cadrul Măsurii 10”, transmit reprezentanții APIA.

Efectuarea controlului pe teren reprezintă o cerință obligatorie impusă de legislația comunitară și o etapă premergătoare efectuării plăților finale.

Totodată, subliniem faptul că orice fermier care solicită sprijin financiar din fonduri europene si naționale trebuie să respecte normele de ecocondiționalitate pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatației, indiferent de mărimea lor.

Respectarea ecocondiționalității este obligatorie inclusiv pe parcelele nesolicitate la plată și pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producției.

În domeniul zootehnic, reprezentanții APIA reamintesc faptul că animalele găsite la controlul APIA fără numere de identificare sau incorect identificate pot determina excluderi de la plată.

„Verificăm locația și se face identificarea animalelor la nivel de crotalie; se mai fac verificări în registrul exploatației, cu eventualele mișcări de efective care ar putea să apară din diferite motive, circumstanțe naturale, forțe majore, când se verifică și documentele sanitar-veterinare eliberate”, explică  directorul APIA Buzău, Claudia  Stelea.

În ceea ce privește sectorul agricol, directorul APIA Buzău transmite că „nu au fost identificate neconformități până la această dată” și că „la depunerea cererii fermierul se obligă să permită accesul inspectorilor APIA, refuzul controlului duce la excluderea de la plată, situație pe care nu am întâlnit-o în județul nostru. Ca în fiecare an, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se bazează pe cooperarea și sprijinul fermierilor pentru ca această activitate să se desfășoare în mod corespunzător, ținând cont de situația specială și de normele de siguranță care trebuie respectate în acest an”.

Până la jumătatea lunii august, specialiștii APIA Buzău au verificat după metoda clasică prin deplasare în teren 187 de fermieri din eșantionul ce cuprinde 357. Conform planificării făcute de APIA Buzău, 67 de fermieri vor trebui controlați prin teledetecție. În ceea ce privește parcelele care sunt supuse verificărilor la fața locului și prin teledetecție acestea sunt în număr de 7156. Au fost verificate până la jumătatea lunii august 3146. De toate aceste verificări se ocupă cinci echipe de control, informează reprezentanții APIA Buzău.

loading...
error: Content is protected !!