joi, 09 iulie 2020

Construcţiile, sector prioritar cu 3.000 lei salariu minim brut lunar

Federaţia Patronatelor Societăţiilor din Construcţii a încheiat un acord cu  guvernul, care are scopul de a susţine dezvoltarea acestui sector în România, ce a fost aprobat recent prin memorandum. Guvernul are în vedere măsuri pentru sprijinirea acestui domeniu, ţinând seama de faptul că sectorul construcţiilor este prioritar pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programul de guvernare şi că această activitate este decisivă pentru realizarea proiectelor de investiţii publice şi private.

Sectorul construcţiilor va fi declarat sector prio­ritar, de importanţă naţio­nală pentru economia românească pe următorii zece ani. Pentru sectorul construcţii se va stabili un salariu minim brut lunar de 3.000 lei. Taxele datorate de angajator pentru forţa de muncă vor fi eliminate, iar cele ce revin angajatului se vor stabili astfel încât salariul minim net lunar să depăşească echivalentul în lei a 500 euro. Va fi introdusă certificarea profesională făcută de un orga­nism de certificare neutru, alcătuit din membri ai organizaţiilor patronale reprezentative, organizaţiilor profesionale, instituţiilor de învăţământ şi specialiştii din domeniu.

De asemenea, se vor introduce măsuri suplimentare pentru comba­terea muncii la negru. În domeniul legislaţiei, se va adopta legea Casei Sociale a Constructorilor în forma actualizată şi se va perfecţiona legislaţia privind achiziţiile publice. O altă măsură va consta în introducerea obligativităţii de acordare a avansului pentru contracte de lucrări în procent de 30%, în special pentru cele din fonduri europene şi pentru contractele de interes naţional, şi restituirea acestuia prin redu­ceri procentuale la fiecare factură, până la finalizarea proiectului. În sprijinul finanţării sectorului de construcţii se va înfiinţa un Fond de garantare pentru construcţii, cu participarea statului în procent de  80% şi a firmelor de construcţii, cu 20%.

loading...
error: Content is protected !!