vineri, 16 aprilie 2021

Cine plăteşte pentru îndepărtarea efectelor poluării din incinta fostei rafinării Oilreg de la Rm. Sărat

Lucrările executate în ­in­cinta fostei rafinării Oilreg din Rm. Sărat, pentru îndepărtarea efectelor poluării cu produse petroliere, din luna iunie a acestui an, vor fi plătite de Consiliul Judeţean Buzău. În baza unei adrese înaintată instituţiei la sfârşitul săptămânii trecute, Prefectura a solicitat sprijin financiar de 68.901 lei pentru Primăria Rm. Sărat în ve­derea acoperirii celtuielilor aferente lucrărilor efectuate în vară în incinta Oilreg pentru ecologizarea zonei poluate.

„Deşi lucrările au fost executate, U.A.T. Rm. Sărat nu a plătit facturile aferente lucrărilor de ecologizare, din lipsa prevederilor bugetare din bugetul propiu.

Având în vedere situaţia neprevăzută mai sus prezentată şi faptul că reflectarea ­preve­derilor bugetare în buget se realizează în mii lei, vă supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării sumei de 68.900 lei din fondul de ­re­zervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2017, Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Rm Sărat.

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată au fost respectate prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu ­modi­ficările şi completările ulterioare în ceea ce priveşte sprijinul financiar în sumă de 68.900 lei necesar Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiului Rm. Sărat pentru plata facturilor aferente lucrărilor executate pentru îndepărtarea efectelor poluării cu produse petroliere din luna iunie 2017 în incinta societăţii Oilreg S.A.“, se precizează în expunerea de motive la proiectul de hotărâre, ce vizează acordarea sprijinului financiar, care va fi supus aprobării consilierilor judeţeni în şedinţa de joi.

Lucrări în cauză au fost ­exe­cutate în baza hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Conform măsurilor dispuse, U.A.T. Rm. Sărat urma să asigure utilaje şi oameni pentru îndepărtarea efectelor poluării, ceea ce a şi făcut. Astfel au fost contactate câteva societăţi care au intervenit până la eliminarea situaţiei create dar, pentru plata facturilor aferente, U.A.T. Rm Sărat a informat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă că nu are prevăzute sume în buget şi nu poate face plăţile.

În consecinţă, a fost cerut spijun financiar de la Consiliul Judeţean Buzău. Implicarea autorităţilor vine după ce deţinătorul depozitului de deşeuri industriale a abandonat proprietatea şi nu dă semne să se preocupe de închiderea depozitului.

 

loading...