vineri, 16 aprilie 2021

Ce se întâmplă cu deșeurile textile?

    Colectarea separată și reciclarea deșeurilor textile este un aspect mai puțin promovat în campaniile de colectare selectivă, atât la nivel național, cât și la nivel local. De multe ori, găsim în platformele de gunoi deșeuri textile aruncate laolată cu celelalte tipuri de deșeuri. Puțin cunosc, însă, faptul că deșeurile textile pot fi reciclate și că depozitarea lor în gropile de gunoi ridică probleme deosebite. Fibrele sintetice ale acestora nu se des­compun; mai mult, hainele din lână produc, în procesul de descompunere, metan, un gaz cu puternic efect de seră.

    Industria textilă este foar­te dăunătoare mediului înconjurător, și aceasta din cauza mai multor factori. În primul rând, mediul este puternic afectat, prin folosirea, în procesul de fabricație, a unor cantități foarte mari de apă, de energie și de substanțe chi­mi­ce. În al doilea rând, industria textilă generează o cantitate mare de deșeuri, ca urmare a utilizării unui număr foarte mare de substanțe chimice și a proceselor tehnologice.

   Materialele textile refolosibile, cunoscute și sub denumirea de deșeuri textile, provin, în primul rând, din procesele de prelucrare textilă – filare, preparea firelor, țe­sere, tricotare, finisare chi­mică -, de confecționare, de prelucrare în alte sectoare industriale  – combinate de fibre chimice sau în unități ce prelucrează materiale textile – ori ca urmare a uzurii fizice și morale după un anumit timp de folosire a produselor textile.

   95% din deșeurile textile pot fi REFOLOSITE, REPURTATE SAU RECICLATE! Organizațiile care colectează deșeuri textile în România sunt foarte puține și necunoscute publicului larg. În Buzău, SC RER Ecologic Service SA asigură preluarea de deșeuri textile, care nu sunt depuse la groapa de gunoi, ci sunt date la incinerator. Textilele astfel colectate sunt predate de RER Buzău către Lafarge, o firmă producătoare de ciment, care le folosește în procesul de fabri­cație. Aceasta este o altă metodă de micșorare a cantității de deșeuri depuse la groapa de gunoi!

   Firmele generatoare de deșeuri textile au responsabi­litatea de a preda deșeurile textile către operatorii auto­rizați de colectare, care asigură  valorificarea lor. În județul Buzău, singurul colector de deșeuri textile este S.C. RER Ecologic Service Buzău S.A.

 

 

Odată cu intrarea pe Piața Unică, gestionarea deșeurilor într-o manieră modernă, europeană, este o cerință obligatorie. În plus, această activitate poate constitui o sursă nouă de venituri, anterior ignorată, întrucât are beneficii econo­mice dacă este valorificată eficient. Una dintre cele mai importante categorii de de­șeuri industriale sunt cele ce provin din activitatea de producție a confecțiilor. Deșeurile textile pot fi valorificate economic, întâi prin colectare și apoi prin obținerea de produse materiale.

Este esențial ca această problemă să fie conștientizată la nivel de management, deoarece progresul tehnologic nu poate fi analizat numai prin prisma unor criterii strict economice. În acest context, de­șeurile reprezintă o problemă majoră în fiecare țară europeană, iar cantitățile de de­șeuri sunt, în general, în creș­tere. Generarea deșeurilor implică o pierdere de materiale și energie și impune costuri economice și de mediu ridicate pentru societate pentru colectarea, tratarea și prelucrarea lor.

În procesele tehnologice de fabricație aferente subsectoarelor industriei textile re­zultă deșeuri clasificate astfel: deșeuri recuperabile (deșeuri rezultate în fazele de filare, care sunt reintroduse în procesul de fabricație – amestecuri fibroase de la bataje, carde, mașini de pieptănat, laminoare etc.); deșeuri de la fazele de croit din tricotaje, ce se pot folosi pentru piese mici; deșeuri de fire din filaturi, țesătorii, tricotaje, capete și fâșii de țesături din țesătorii, finisaje și secții de tricotare și peticele din fazele de croire, care se valorifică în cadrul ramurii textile prin realizarea de fire de vigonie, textile nețesute, vată de tapițerie pentru mobilă și auto, materiale izolatoare, geotextile etc. (ce reprezintă circa 60% din deșeurile recuperate); deșeuri nerecuperabile – care se incinerează sau se aruncă la gropile de gunoi.

loading...