Administrație

Ce criterii trebuie să îndeplinească tinerii pentru a locui în blocurile ANL

Programul locuințelor pentru tineri al Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) se adresează celor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe destinate închirierii, persoane care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă.

Tinerii își pot depune cererile și dosarele la autoritățile publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află aceste locuințe, iar cei care și-au depus dosarele și au împlinit 35 de ani fără a beneficia de o astfel de locuință pot primi repartiții în cel mult 60 de luni de la împlinirea vârstei.

Autorităţile publice locale repartizează tinerilor aceste locuinţe, în funcție de ordinea stabilită prin listele de prioritate întocmite în baza prevederilor legale și în limita fondului locativ disponibil în acest scop, stabilesc și încasează chiria și pot vinde apartamentele numai la cererea chiriașilor care le ocupă.

După minimum un an de închiriere neîntreruptă, chiriaşii au posibilitatea de a cumpăra apartamentele în care locuiesc, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitanților (achitând integral prețul locuințelor din sursele proprii și/sau credite ipotecare contractate de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului – credite acordate prin programul Prima Casă -, în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, sau în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minim 15 la sută din valoarea de vânzare, direct către autoritățile publice locale care administrează locuințele).

Sumele rezultate din vânzarea acestor apartamente se utilizează pentru construirea prin ANL a altor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Câte blocuri ANL sunt în Buzău

În municipiul Buzău există patru blocuri ANL, construite în anii 2000, în cadrul unui program de construire de locuințe destinate tinerilor. Blocul 3B ANL se află pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 și este compus din 45 de apartamente și garsoniere, iar blocul 3A ANL se află pe strada Sporturilor și este format din 44 de apartamente și garsoniere. Blocul D4A ANL se găsește pe strada Gârlași, iar blocul I17ANL se află pe strada Primăverii, cartier Dorobanți II, ambele fiind compuse din 16 apartamente și garsoniere.

Într-un proiect de hotărâre al Primăriei Buzău, dezbătut în cadrul ședinței Consiliului Local de la sfârșitul lunii mai, au fost adoptate criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii. Conform documentului, criteriile de ierarhizare sunt stabilite prin punctaj, fiind luate în calcul situația locativă actuală, starea civilă, starea de sănătate, vechimea cererii solicitantului, nivelul de studii și/sau pregătire profesională, situații locative sau sociale deosebite, precum și venitul mediu lunar/membru de familie.

În municipiul Râmnicu Sărat două astfel de blocuri sociale de locuințe destinate tinerilor sunt în faza de construire, unul dintre ele fiind aproape de finalizare și va cuprinde 32 de locuințe, urmând ca alte 27 de apartamente și 17 garsoniere să fie amenajate în fostul cămin al Liceului Agricol din cartierul Anghel Saligny. La începutul lunii aprilie a acestui an a fost demarată și construcția celui de-al doilea bloc de locuințe, în cartierul Costieni, printr-o strategie de regenerare urbană, ce face parte din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

 

Articole similare