joi, 04 iunie 2020

Ce candidați caută Poliția pentru școlile de profil

Ca în fiecare an, în această perioadă, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău recrutează candidați pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale M.A.I. și M.Ap.N. Poliția buzoiană  are în vedere să recruteze candidați în vederea participării la concursurile de admitere sesiunea 2019 și ianuarie 2020 în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații care pregătesc specialiști pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne. Instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne pentru care se fac înscrieri la concurs sunt: Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza’’ București; Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina; Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj – Napoca; Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea.

Cererile de înscriere a candidaților pentru concursul de admitere se pot depune până la data de 24 mai, data limită până la care candidații vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare pentru finalizarea acestuia este 14 iunie, iar fișa medicală tip MAI până la data de 20 iunie ora 11,00.

Înscrierea și depunerea dosarelor se face la Centrul pentru Prevenirea Criminalității, adică la Clubul Polițiștilor, între orele 10,00-14,00 de luni până joi, iar vineri programul este de la ora 9,00 la ora 11,00.

De asemenea, tinerii interesați trebuie să știe că se fac înscrieri și pentru  instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, care școlarizează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, pe această listă cu instituții pentru care se fac înscrieri se află Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”; Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu; Academia Tehnică Militară ,,Ferdinand I”- București; Institutul Medico-Militar – București; Academia Navală „Mircea cel Bătrân”; Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazu”; Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” – Pitești; Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” – Buzău; școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – Constanța.

Potrivit informării transmise de Biroul de Presă al IPJ Buzău, recrutarea candidaților se va face pentru cele două sesiuni astfel: Pentru sesiunea 2019: Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, instituțiile de învățământ superior din cadrul M.Ap.N. și S.R.I. care pregătesc specialiști pentru nevoile M.A.I.; Pentru sesiunea ianuarie 2020: școlile de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” și „Septimiu Mureșan” din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române și Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea din subordinea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

În sesiunea 2019 și ­ia­nuarie 2020, locurile la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. sunt comune pentru femei și bărbați.

Ce etape trebuie parcurse de candidați

Activitățile privind procedura de admitere sunt structurate în trei etape, după cum urmează:

ETAPA I de selecție – se realizează la unitățile care au recrutat candidații și, presupune organizarea și desfășurarea examinării medicale și a evaluării psihologice;

ETAPA a II-a de selecție – eliminatorie, se realizează la instituțiile de învățământ și, presupune organizarea și desfășurarea contravizitei medicale și verificarea aptitudinilor fizice;

ETAPA A III-a de selecție – presupune organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor.

Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații pentru a putea participa la concursul de admitere în școlile de Poliție

Pentru a participa la concursul de admitere în instituții de învățământ superior ale M.A.I, M.Ap.N și S.R.I și unități de învățământ postliceal ale M.A.I și M.Ap.N., forma de învățământ cu frecvență, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile legale și criteriile specifice de recrutare, adică să  aibă cetățenia română și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist; să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Există și unele criteria denumite specific, care de asemenea, trebuiesc îndeplinite. Potrivit informațiilor Poliției buzău, criteriile specifice pentru recrutarea candidaților la examenele de admitere în instituțiile de învățământ, forma de învățământ cu frecvență, sunt următoarele: să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;  să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. se realizează în raport de domiciliu/reședința înscris/ă în cartea de identitate și specialitatea pentru care optează candidații, conform ofertei educaționale.

Alte informații suplimentare pot fi obținute de pe site-ul de internet al  instituției pentru care optează fiecare candidat, de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Chiristigii, nr. 8-10 sau telefonic la numărul: 0238/402112 și de pe  site-urile instituțiilor de învățământ.

loading...
error: Content is protected !!