vineri, 16 aprilie 2021

Ce bani primesc primăriile buzoiene la început de an

Toate administraţiile locale îşi bazează, într-o proporţie însemnată, bugetele pe veniturile din impozitul pe venit (în principal cel salarial), iar în funcţie de repartizările de la bugetul de stat, primarii ştiu cât întind plapuma în anul abia început. Banii vor fi însă tot mai puţini.

Consilierii judeţeni buzoieni au fost convocaţi, pentru joi, într-o şedinţă extraordinară, pentru a-şi da votul pe patru proiecte de hotărâre. Unul dintre ele face referire la repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 11.879.000 lei din fondul constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare/sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructuri care necesită cofinanţare locală pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021 pentru sumele din impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată.

În conformitate cu ­preve­derile Legii bugetului de stat pe anul 2018, în acest an, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completări ulterioare, din impozi­tul pe venit se constituie un fond la dispoziţia Consiliul Judeţean în sumă de 11.879.000 lei, care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre CJ, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor funcţionare sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arierate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Repartizarea sumelor pe localităţi din fondul constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean în sumă de 11.879.000 lei are la bază solicitările primăriilor, se menţio­nează în expunerea de motive.

Astfel, în contul arieratelor şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, cei mai mulţi bani vor merge anul către municipiul Rm. Sărat – 1.500.000 lei din impozitul pe venit, fiind singurul municipiu din judeţ care primeşte bani, în timp ce către cele trei oraşe – Nehoiu, Pătârlagele şi Pogoanele – vor fi direcţionate câte 200.000 lei.

În schimb, comunele, în majoritate primesc câte 110.000 lei. Bani mai mulţi merg către Blăjani, Boldu, Bozioru, Largu, Odăile, Robeasca, Valea Salciei – câte 200.000 lei, Vîlcelele – 199.000 lei, Chiliile -135.000 lei, Căneşti – 125.000 lei. În total, 9.779.000 lei se vor duce în conturile comunelor pentru efectuarea de plăţi restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, dar şi pentru cofinanţarea unor proiecte de dezvoltare locală.

Potrivit estimărilor pentru perioada 2019-2021, sumele cu aceeaşi destinaţie vor fi considerabil mai mici din impozi­tul pe venit, iar repartizările din TVA vor scădea în următorii ani.

În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impo­zitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de: a) 11,25% la bugetul local al judeţului; b) 43% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c) 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/ administraţiei judeţene a finanţelor publice, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ.

Din cota de 17,25%, se repartizează bugetului local al judeţului o cotă de 27%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 250 lei.

Se constituie un fond la dispoziţia consiliului judeţean, calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 25 lei şi care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei prefectului şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ.

Diferenţa rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puţin de 1.000.000 lei pentru comune, 3.000.000 lei pentru oraşe şi 5.000.000 lei pentru municipii.

Anul trecut, primăriile au cerut 67%, dar au primit doar 43%. Pentru a compensa gaura din puşculiţă, unele administraţii vor creşte taxele şi impozitele locale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loading...