Actualitate

Cât costă vechimea în muncă pentru cei ce nu au atins stagiul minim de cotizare

Românii care se apropie de vârsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare mai pot cumpăra vechime și în acest an, potrivit OUG 163/2020.

Astfel, cetățenii români din țară sau din străinătate care nu au calitatea de pensionari și care nu au fost asigurați sau nu au avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în anumite perioade vor putea încheia, până la 31 august 2023, un contract de asigurare prin care își pot plăti retroactiv contribuția de asigurări sociale pentru perioade de cel mult șase ani anteriori lunii încheierii contractului. De asemenea, acestea trebuie să nu fi realizat, în perioadele pentru care solicită plata retroactivă, stagiu de cotizare sau asimilat acestuia în sistemul public de pensii din țară sau în sisteme neintegrate acestuia, ori în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are acorduri de securitate socială.

„Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult șase ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială și efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare”, se menționează în actul normativ.

Contractul de asigurare socială reprezintă asigurarea în sistemul public de pensii, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă si se încheie în formă scrisă între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, și casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei. La încheierea contractului de asigurare socială, asiguratul va completa o declarație, conform modelului prevăzut de lege, din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește condițiile cumulative, conform legii.

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială și efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare. Venitul pentru care se achită contribuția de asigurări sociale nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare, iar cota de contribuție, potrivit Codului Fiscal, este de 25 la sută în anul 2023.

Dat fiind că, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim brut pe țară este de 3.000 de lei, contribuția lunară la sistemul public de pensii va crește de la 638 lei cât era în 2022, la 750 lei în 2023. Așadar, contribuția la sistemul public de pensii va fi de 9.000 de lei în acest an.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker