joi, 04 martie 2021

Cartea de identitate ar putea fi cerută electronic

Ministerul Afacerilor Interne a anunţat că a depus ­cere­rea de finanţare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă.  Proiectul se încadrează în implementarea Strategiei naţionale în domeniul TIC (Agenda Digitală pentru România) şi va răspunde nevoilor cetăţenilor pentru înregistrarea evenimentelor de viaţă. Prin acest proiect se urmăreşte informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea şi elibe­rarea efectivă a documentelor de stare civilă pentru patru evenimente de viaţă (naştere, căsătorie, divorţ, deces), precum şi implementarea suportului necesar dezvoltării şi accesării serviciilor electronice ce au la baza informaţii primare de stare civilă.

Astfel, implementarea acestui sistem va conduce la accesarea online a datelor/informaţiilor referitoare la procedurile/formularele privind actele de stare civilă, descărcarea on-line şi completarea în format editabil a formularelor necesare cererilor pentru eliberarea actelor de stare civilă, încărcarea on-line a unor categorii de formulare necesare emiterii actelor de stare civilă, plata on-line a ta­xelor aferente, programarea on-line în vederea eliberării documentelor emise la nivelul MAI. Printre alte beneficii oferite de acest sistem se numără şi reducerea birocraţiei prin eliminarea treptată a evidenţelor manuale, dar şi asi­gurarea transparenţei activităţilor desfăşurate.

De asemenea, vor fi digitizate documentele de stare civilă din ultimii 100 de ani. Informatizarea va reduce numă­rul de drumuri pe care cetăţenii le vor face la ghişee, în contextul în care documentele vor putea fi accesate electronic. În plus, va creşte nivelul de securitate al documentelor emise de serviciile de stare civilă. Proiectul are o valoare de aproximativ 34 milioane euro (fără TVA) şi va fi implementat pe parcursul a 36 de luni. Parteneri în proiect, alături de Ministerul Afacerilor Interne, sunt Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

 

loading...
error: Content is protected !!