joi, 25 februarie 2021

Care este situația actuală a forței de muncă buzoiene în viziunea specialiștilor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă

Specialiștii Agenției  Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă au făcut o analiză a evoluției forței de muncă în acest an în contextul evoluției pandemiei care a generat în rândul agenților economici buzoieni măsuri de disponibilizare, dar și  de protecție socială prin accesarea diferitelor forme de plată adoptate pe parcursul anului de Ministerul Muncii.

Datele statistice oferite de AJOFM Buzău indică faptul că în ciuda manifestărilor pandemiei în domeniile economice HORA și HORECA, societăți comerciale din domeniul comerțului, prestărilor de servicii precum și domenii conexe acestor domenii de activitate, în primele zece luni ale anului, au fost create și ocupate în Județul Buzău peste 7.500 de locuri de muncă, numărul de șomeri indemnizați  crescând abia în a doua parte a lunii octombrie, cu aproximativ 1.200 persoane , prin intrarea în evidența și plata a instituției a persoanelor concediate colectiv de la Ductil Steel, Greentech și Greenfiber Internațional. Tendința generală a fost ca economia județului Buzău, chiar în condițiile manifestării pandemiei, să genereze în medie între 100 si 180 locuri de muncă vacante zilnic, care se adresează în proporție de  90% în special structurilor profesionale calificate .

În șomaj indemnizat au intrat în această perioadă și aproximativ 330 tineri din  cei 3.700 absolvenți promoția 2020 învățământ liceal, postliceal, studii superioare. Absolvenții școlilor de arte și meserii, profesional, învățământ tehnic nu au intrat în șomaj indemnizat, fiind recrutați de pe băncile școlilor, ceea ce demonstrează viabilitatea acestor forme de învățământ în asigurarea necesarului de forță de muncă calificată pe piața forței de muncă buzoiene.

De asemenea, în primele zece luni ale anului 2020 au fost angajați 370 șomeri cu contracte de muncă pe durată nedeterminată (prima de activare, prima de instalare, prima de relocare, prima de inserție pentru absolvenți).  De asemenea, prin AJOFM Buzău s-au derulat contracte pentru subvenții pentru angajatorii care au angajat șomeri cu vârsta peste 45 ani, unici întreținători, tineri NEETs, șomeri de lungă durată (1126 șomeri) sau absolvenți promoția curentă (104 șomeri absolvenți). În ceea ce privește șomerii neindemnizați, numărul  acestora a ajuns la un plafon maximal de aproximativ doi ani de zile, acest plafon fiind de 9.850 persoane.

Din păcate, pe piața forței de muncă din județ există aproximativ 8.300 șomeri cu studii primare, fără studii, sau gimnaziale, dintre aceștia peste 50% având 4 clase, persoane ce greu pătrund pe piața muncii neavând calificare sau nu pot fi cuprinse la masuri active de creștere a șanselor de ocupare.

loading...
error: Content is protected !!