ActualitateEducație

Care este rata de promovare a Bacalaureatului la Buzău

Ministerul Educației a publicat astăzi, 27 iulie, pe site-ul dedicat, bacalaureat.edu.ro,
rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022. Numele elevilor sunt anonimizate. În această situație, codurile individuale înlocuiesc numele și prenumele candidaților și au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia. Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, 27 iunie, în intervalul orar 12.00 – 18.00, inclusiv prin mijloace electronice.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

La nivelul județului Buzău, rata de promovare (înainte de contestații) este
de 76,34 %. Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 79,52 %, iar pentru promoțiile anterioare, rata de promovare estede 31,9 %. Au promovat 1858 de candidați, dintr-un total de 2557 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 1806 candidați provin din promoția curentă, iar 52 de candidați provin din promoțiile anterioare.

Trei candidați au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat. Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

  • 7 candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
  • 146 candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului
  • 87 candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării

Când se depun contestațiile

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 27 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și
depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că
au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după
caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este
semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 1 iulie. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele
condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor
    lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre
    acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Informații detaliate despre examenul național de Bacalaureat-2022 pot fi consultate
în dosarul de presă, disponibil pe site-ul Ministerului Educației.

Articole similare