vineri, 15 ianuarie 2021

Buzăul de ieri, Buzăul de astăzi / Istoria salubrizării în Buzău: de la hoituri uitate pe străzi, la Serviciul pentru ridicarea gunoaielor de la abonaţi

   Devenit „oraşul farmaciilor, al second hand-urilor şi al caselor de pariuri“, Buzăul rămâne, în arhive şi în amintirea celor mai în vârstă, locul vechilor comercianţi din Strada Târgului, al caselor cu arhitectură deosebită şi al oamenilor care au excelat în diverse domenii de activitate.
   OPINIA vă propune, în colaborare cu istoricul Valeriu Nicolescu şi pagina de Facebook ,,Buzăul vechi“, o rubrică permanentă sub forma unei incursiuni în istoria locală, o comparaţie a Buzăului din trecut cu cel de astăzi.
   (sursa fotografiilor: • colecţia OPINIA • Valeriu Nicolescu • Gabriel Petre • Buzăul Vechi • colecţia Aurelia Sprînceană, via Dorian Luparu (imagini de la sistematizarea anilor ‘60) • colecţia Alexandru Miriţă, via Andrei Daniel (imagini de la mijloc de anii ‘40 cu soldaţi nazişti şi Piaţa Daciei veche) • Doru Drăgoi (imagini anii 70’ Cuza Vodă şi blocurile Romarta în construcţie) • Ovidiu Nica (Casa Pionierilor şi imagini cu zona rondului Episcopiei la sistematizarea din anii ‘80).

     În anul 1831, potrivit prevederilor Regulamentului Organic, la Buzău, s-au ales deputaţii pe mahalale şi a fost constituit Sfatul orăşenesc, din acel an şi până în 1857 funcţionând Magistratul oraşului Buzău (organul administrativ de conducere), compus din:

a) Sfatul Orăşenesc, cu atribuţii administrative şi de coordonare a tuturor lucrărilor edilitare, având în subordine poliţia, pompierii şi arestul;

b) Comitetul Sănătăţii, cu atribuţii în probleme de sănătate şi curăţenie publică; 

c) Comitetul de supraveghere a şcolilor.

   Cu timpul, s-a conturat ideea organizării unui serviciu care să se ocupe predilect de salubrizarea oraşului, ce avea ca obiect de activitate aplicarea măsurilor pentru efectuarea curăţeniei pe uliţele târgului şi aplicarea de sancţiuni pentru cei care nu le respectau. Iar în anii următori s-au luat şi alte măsuri organizatorice.

    *

    Serviciul de Salubritate şi Ecleraj dispunea în anul 1912 de un şef, un revizor, un maistru fierar, un ajutor maistru fierar, un  maistru lemnar şi un ajutor, un revizor lămpi (iluminatul se făcea cu lămpi alimentate cu petrol lampant), un maistru zidar, 71 lucrători măturători şi lampişti, din care 16 vizitii, iar ca dotare: 30 cai, 16 boi, doi noateni, patru trăsuri cu coş, două sănii, vase barometrice din lemn şi fier (pentru vidanjare latrine), opt sacale, opt căruţe cu câte boi, două docare, cinci căruţe cu câte doi cai, şase cotigi din fier cu un cal, pentru  iluminat  existând 950 felinare.   

   În timpul Primului Război Mondial, 37 de cai au fost rechiziţionaţi de români, 4 de ruşi şi 19 de nemţi, iar dintre boi, doi au fost luaţi de români, patru de ruşi şi 20 de nemţi. În 1931, Serviciul avea în evidenţă 53 cai, 39 boi, zece căruţe pentru cai şi 14 pentru boi, 27 cotigi pentru un cal, trei vase barometrice automate (pentru vidanjare), două camioane, o autostropitoare Renault, patru turbine pentru stropit şi o trăsură de salvare.

„La perferia Buzăului, vara, din cauza căldurii, hoiturile şi gunoaiele intră în putrefacţie pe străzi“

    În ceea ce priveşte activitatea, un articol cu titlul: „Ce face Serviciul Salubrităţii?”, apărut în „Vocea Buzăului” din 22 iulie 1933, consemna:  „Oraşul nostru  este ca o femeie care se spală pe faţă, se parfumează, se pomădează, iar pe restul corpului nu s-a mai spălat de la botez. Centrul este stropit şi măturat în fiecare zi, iar restul nu. Sunt străzi în care trotuarul nu se deosebeşte de stradă, şanţurile sunt umplute cu pământ şi murdare. Pe strada Mihai Bravu (Bucegi), s-a scurs dintr-o cisternă a Serviciului Salubrităţii dejecţii, pe strada Curcani, un câine mort a stat o săptămână, şanţul de scurgere de pe bulevardul Demetriade  pute. Nu mai amintim de cartierele Mihai Viteazul, Principele Carol şi Zăgănescu. (…) Îl rugăm pe d-l primar, Emanoil Homoriceanu, pe consilieri şi parlamentari, să viziteze măcar odată străzile de la periferie, (…) vara, când din cauza căldurii hoiturile şi gunoaiele intră în putrefacţie ”.

Intră în funcţiune Serviciul pentru ridicarea gunoaielor de la abonaţi

    Iar în 1934, în articolul „Pentru Serviciul Salubrităţii”, se menţiona :

„Străzile de la periferie au ajuns adevărate maidane de gunoaie, deşi locuitorii de aici plătesc aceleaşi impozite ca şi cei din centru, unde străzile sunt stropite şi udate zilnic. Între străzile de la periferie se regăsesc Penteleu, Transilvaniei, Al. Marghiloman, Mihai Bravu, Dimineţii, Gârlaşi, Primăverii, Grădinari, Coloniilor, Duzilor etc.”

   În anul 1935, Serviciul Salubrităţii avea ca angajaţi: 38 măturători, alte 14 posturi fixe pentru străzile centrale şi opt lampagii, iar ca dotare 42 cai, 35 boi, patru trăsuri, 16 căruţe şi 14 cotigi Funcţiona şi Serviciul pentru ridicarea gunoaielor de la abonaţi, cu 20 cotigi de un cal (se menţionează că în 1921, serviciul a fost dotat cu o autostropitoare Renault, iar în august 1934 cu două autocamioane Fordson, pentru transporturi grele), un Serviciu de Ecleraj care avea în grijă atât iluminatul cu electricitate, cât şi cel cu lămpi cu petrol (la 1 ianuarie 1934 mai funcţionau 394 felinare, reduse în cursul anului la 333). Iar în anul 1939, s-au procurat două autocamioane pentru Serviciul Salubrităţii şi Pavaj.

   La 11 octombrie 1938, cu decizia nr. 17.835, s-au înfiinţat Întreprinderile Comunale (mai târziu I.G.C., apoi I.G.O şi R.A.M.) care aveau în subordine serviciile de Salubritate, vidanjare şi ridicare gunoaie, abatorul comunal şi alimentarea oraşului cu apă. Ca proiecte se avea în vedere reorganizarea Serviciului de salubritate pentru asigurarea corespunzătoare a curăţeniei oraşu­lui (străzile măsurau 95 km.), construirea unui dig la râul Buzău pentru apărarea oraşului de inundaţi, amenajarea unui ştrand pe malul Buzăului, înfiinţarea unui dispensar veterinar, construirea unui abator modern. S-a elaborat şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat cu decizia nr. 5473/5 septembrie 1938, în primul Comitet de conducere fiind  primarul Amedeu Locusteanu sau, în lipsa acestuia, ajutorul de primar, col. Nestor Stănescu, arh. Alexandru Rădulescu, directorul Întreprinderile Comunale, şi ing. Nicu Iorgulescu, şeful Serviciului Tehnic al judeţului. De la 7 ianuarie 1939, primii doi au fost înlocuiţi cu primarul Valeriu Trandaf şi arh. C. Vasiliu, director interimar al Întreprinderilor Comunale.

Sediul Serviciului Salubrităţii înlocuit cu Policlinica

    Serviciul Salubrităţii şi-a avut sediul pe terenul ocupat în prezent de Policlinica Municipală, blocurile din strada Colonel Ion Buzoianu şi clădirile fostei Policlinici Stomatologice şi Cabinetului M.R.F. Sediul era înregistrat în strada Petre Bărbulescu (Democraţiei), dispunea de un teren în suprafaţă de 723 m.p. construcţii şi 9.045 m.p. teren. Construcţiile s-au realizat între anii 1890 şi 1912 – camera portarului (cu telefon), cazarma personalului (trei încăperi, hol şi W.C.), magazie materiale, ateliere grajduri pentru cai şi boi, magazie de cereale şi locuinţa şefului de serviciu.

   Ca urmare, însă, a aplicării proiectului de sistematizare gândit de autorităţi, în anul 1961, toate construcţiile au fost demolate şi s-au ridicat actualele clădiri unde funcţionează Policlinica Municipală (cunoscută şi ca Policlinica 23 August).

 

loading...
error: Content is protected !!