sâmbătă, 15 august 2020

Buzăul de ieri, Buzăul de astăzi / Castelele de apă din Crâng

   Devenit „orașul farmaciilor, al second hand-urilor și al caselor de pariuri“, Buzăul rămâne, în arhive și în amintirea celor mai în vârstă, locul vechilor comercianți din Strada Târgului, al caselor cu arhitectură deosebită și al oamenilor care au excelat în diverse domenii de activitate.
   OPINIA vă propune, în colaborare cu istoricul Valeriu Nicolescu și pagina de Facebook ,,Buzăul vechi“, o rubrică permanentă sub forma unei incursiuni în istoria locală, o comparație a Buzăului din trecut cu cel de astăzi.

   (sursa fotografiilor: • colecția OPINIA • Valeriu Nicolescu • Gabriel Petre • Buzăul Vechi • colecția Aurelia Sprînceană, via Dorian Luparu (imagini de la sistematizarea anilor ‘60) • colecția Alexandru Miriță, via Andrei Daniel (imagini de la mijloc de anii ‘40 cu soldați naziști și Piața Daciei veche) • Doru Drăgoi (imagini anii ‘1970 Cuza Vodă și blocurile Romarta în construcție) • Ovidiu Nica (Casa Pionierilor și imagini cu zona rondului Episcopiei la sistematizarea din anii ‘80).

   Interesul Magistraturii locale (conducerea târgului la acea dată, din 1864 cu numele de Primărie) datează din 1844, când s-a decis captarea a trei izvoare și construirea a trei rezervoare, necesare pentru aprovizionarea cu apă a locuitorilor. De asemenea, la 6 noiembrie același an, municipalitatea a solicitat Domnitorului aprobare pentru executarea unor „îmbunătățiri” în cuprinsul târgului, printre care și „înființarea unui izvor cu apă din iazul morilor, prin oraș”. Se preciza că iazul morilor era proprietatea Episcopiei, trecea prin moșia Bănceasca, proprietatea lui Gheorghe Filipescu și a mănăstirii Banu, revenind apoi în moșia Episcopiei, „unde îndestulează un eleșteu” (de pe viitoarea proprietate a lui Iancu Marghiloman, tatăl lui Sl. Marghiloman) „și câteva grădini ce vin până în raionul orașului”. În acest sens, s-au efectuat măsurători de către maiorul Baraziu, noul curs de apă urmând să fie folosit pentru udatul grădinilor.

   Tot în problema apei, în anul 1857 au fost săpate fântâni, iar în 1886 s-a efectuat un împrumut necesar pentru școli, spital, lucrări de reparații la abator, „construirea unui rezervor de apă și instalarea conductelor de alimentare”. Zece ani mai târziu, săptămânalul „Curierul satelor” a publicat un articol referitor la problema alimentării orașului cu apă, cu titlul „Chestiunea apei”, pledoarie pentru începerea lucrărilor spre rezolvarea unei probleme vitale pentru locuitori.

 Castel de apă cu conductă principală spre Piața Dacia

   La 27 iunie 1897, se construiește primul rezervor de alimentare cu apă (arhitect Emil Boianovici, sub îndrumarea ing. Grigore Poenaru, sondajele fiind efectuate de ing. A Pellerin). Inventarierea din 1940 amintea construcția de 317 m.p. (rezervorul sau Castelul de Apă) ridicată în 1897, pe un teren proprietatea Comunei urbane Buzău, cu parter și patru nivele, camera mecanicului și sala mașinilor realizate în 1922 (la 15 august 1922 s-a hotărât să se realizeze de către Serviciul Tehnic al Primăriei, în octombrie 1922, arhitectul comunei Gh. Malek  făcând recepția motorului „Deutz” furnizat de Casa Wolf din București, lucrare recepționată la 23 noiembrie 1923).

   Al doilea castel de apă pentru motorul Holinders s-a ridicat în 1910, după care se montează conducta principală de alimentare, spre centrul orașului, cu două ramificații: Piața Dacia, strada Banului (Bistriței), până în fața Liceului „Al. Hasdeu” și pe strada Târgului (Cuza Vodă), până la hala care se construia. S-au amenajat două guri de apă pentru stropirea peluzelor din Crâng și a straturilor de flori de pe bulevardul I.C. Brătianu (N. Bălcescu). Apa se folosea și la stropirea străzilor și  spălarea halelor; memo­riul întocmit în acest sens amintea că, în 1896, ing. N. St. Cucu, director al Lucrărilor Publice ale orașului București, a realizat, conform contractului, sondaje pentru depistarea unor surse de apă potabilă, cu rezultate po­zitive doar în Crâng, la dosar fiind atașat „anteproiectul pentru alimentarea cu apă a orașului Buzău” cu valoare de deviz  142.000 lei. Inginerul Louis Bonnet, cu supravegherea arhitectului comunei, ing. A. Penescu, a instalat o locomobilă la castelul de apă din Crâng.

Se desființează fântânile din Piața Dacia

   Ca urmare a acestor investiții, în anul 1898 s-a decis desființarea fântânilor din Piața Dacia și „transformarea lor cu apă de la conducte”,  construirea unei fântâni în fața Halei de Măcelărie și Pescărie,  proiecte autorizate de către arhitectul comunei, Victor Gherabek, contractul de lucrări fiind semnat de ajutorul de primar, P.C. Cătănescu, cu antreprenor Spirea Panaitescu. De asemenea, a fost întocmit Regulamentul pentru concesiunile de apă din conductele orașului, aprobat prin decizia Consiliului comunal al Primăriei urbei Buzău din 4 octombrie, iar Consiliul Tehnic din Ministerul Lucrărilor Publice îl avizează, prin jurnalele nr. 878/14 decembrie 1899, 120/23 februarie 1900 și 172/17 martie 1900, aprobat cu Înaltul Decret Regal nr. 2704/6 iunie 1900.

   În anul 1900, au continuat lucrările de construcție a Palatului Comunal  (inginer-diriginte G. Poenaru, execuție „Antrepriza Palatului Municipal din Buzău, Jean Heinrich Schwartz”, arhitect al orașului Victor Gherabek), iar instalația de alimentare cu apă a fost proiectată de Mihail Lorentz din București, lucrare supravegheată de arhitectul Gheorghe Malec. Un an mai târziu ing. N. Cucu a solicitat Primăriei plata lucrării „Studii și prospecțiuni geologice în vederea alimentării cu apă a orașului”, întocmit în 1896.

   Primăria a aprobat și concesiunea apei din conductele comunei, din 15 februarie 1902 autorizându-se efectuarea de instalații la particulari și s-a aprobat „Regulamentul relativ la concesiuni de apă la particulari din conductele publice”.

   În anul 1905 s-au eliberat auto­rizații pentru racordarea la conductele de alimentare cu apă pentru: Alessandru Georgescu, librar; Emanoil (Emil) Boianovici, arhitect; Toma Căpitănescu, avocat; ing. Grigore Poenaru, Banca Națională și Tache Tocilescu (vis-a-vis de spital), pe Bd-ul I.C. Brătianu; C.N. Jitianu, Vasile Simionescu, Barbu Teodorescu, Irina Vernescu, Pavel Cătănescu, Moise Veinberd, Lazăr Goldstein, Spiru Panaitescu și Alexandrina N. Stănculeanu, de pe Calea Unirii; Elisa Filotti, Lt. St. Minculescu, preot N. Tănăsescu, M. Baștea și dr. Constantinescu, de pe strada ­Ba­nului; Petre I. Gheorghiu, de pe strada Elisabeta Doamna (Bd-ul Gării); Palatul Comunal prin antreprenorul Jean Henrich Schwartz; Maria M. Jecu, la „cafeneaua veche” (în centru-n.a.) și Alexandrina C. Georgescu-Protopopescu, strada Vânătorul (tronson care, împreună cu alte două vor forma actuala stradă Col. Ion Buzoianu).

 Rezervor de apă în Crâng

   În anul 1907, s-a construit al doilea rezervor la Uzina de apă din Crâng, cu o capacitate de 150-200 m.c., s-a mărit și îmbunătățit stația de pompare, lucrări realizate de ing. Mihail Lorenț. De asemenea, s-au efectuat lucrări pentru extinderea rețelei de alimentare, deviz întocmit de arhitectul comunei, A. Penescu. Conducta principală pornea de la vechiul rezervor de 75 m.c. construit în 1897, prin fața Bufetului (Conacul Trandafirilor), aleea centrală din Crâng, cu ramificații pe Bd-ul Brătianu, străzile Raion, Eternității, Bâsca, Vânătorilor, Pandurului, Găvanul, Smârdan, Unirii, Târgului, Grădina Publică din centru, Palatul Comunal, Piața Dacia, străzile Episcopiei, Orășanu, Banu, Griviței, Zorilor, Napuca, Hala Obor, străzile Dumbrava, Nifon, Călărași, Corbu, Vulcan, Ștefan cel Mare, Păcei, ­Cri­nului, Cercuită, Cercului, Transilvaniei, Carol I, Independenței, Cuza Vodă, Curcani, Elisabeta Doamna, Piața Gării, Plevnei, Spitalul „Gârlași”, străzile Libertății, Victoriei, Aurora, Cândescu, Oborului, Zânelor, Istriței, Tipograful, Penteleu, Clemenței, Cometei, Mihai Bravu, Dobrogei până în Dorobanți, Armoniei, Verei, Sculpturii, Soarelui, Culturii, Tăbăcari și Gârlași. În anul 1908  s-a executat instalația de apă la Cazarma Pompie­rilor, continuându-se și lucrările de alimentare cu apă pe diferite străzi. Iar în an 1912, s-a montat conducta de alimentare cu apă pe Bd-ul I.C. Brătianu și șoseaua spre cazărmi.

   În anul 1913, s-a făcut publică  licitația pentru forarea unui al doilea puț de adâncime la Uzina de apă din Crâng, primindu-se oferte de la  ing. Hermann Büsch, V.I. Crișan și Lorenți Mihail, la licitația din 16 octombrie fiind acceptată oferta lui Mihail Lorenți, contractul fiind semnat la 20 noiembrie (primar Iancu Demetriade, secretar I. P. Georgescu, arhitectul orașului Gh. Malec), deviz 17.776, și 10 ianuarie 1914 – suplimentare 5030 lei. Pentru structura geologică a solului s-a colaborat cu dr. Ludovic Mrazek. Recepția provizorie a avut loc la 1 decembrie 1914. Alt contract  s-a încheiat în 1916 și pentru montarea „primei unități definitive de pompat”  deviz 78. 885,60 lei, dar lucrările sunt sistate din cauza războiului. Trupele de ocupație au distrus șantierul, au rechiziționat materialele, inclusiv rezervorul. După plecarea nemților s-au solicitat fonduri din cauza scumpirii materialelor, astfel că lucrările au continuat și în 1918-1919. De altfel, procesul-verbal privind de pagubele constatate la cele două rezervoare de alimentare cu apă din Crâng și materialele sustrase de nemți, sunt concludente.

   În anul 1921 s-au executat lucrări pentru instalarea unor pompe în sala mașinilor și a unui motor cu benzină achiziționat de la casa „Wolf” din București, iar în 1923 se instalează un nou motor, marca Deutz, la Uzina de apă din Crâng. În 1925 s-a continuat instalarea de noi conducte pentru alimentarea cu apă, în presa locală informându-se că „s-a adus apă în aproape jumătate din oraș”, pentru ca doi ani mai târziu să semnaleze că „nu avem apă suficientă, căci de nimic nu a știut să profite edilii care știu că au fost foarte norocoși în oferte”.

 „Apă, d-le primar!“

   La 20 august 1932, „Vocea Buzăului” publică un scurt istoric privind alimentarea cu apă:  în 1897 s-a construit primul rezervor de 100 m.c., cu o semistabilă, înlocuită în 1920 cu un motor de 35 C.P.; în 1913 s-a construit al doilea rezervor de 110 m.c., cu motor de 26 C.P., din 1926 și o motopompă.  Coloana principală de alimentare era pe bulevardul I.C. Brătianu (N. Bălcescu), Piața Daciei, strada Episcopiei (Sf. Sava Gotu), cu ramificații pe puține străzi, „cele mai principale”. Conducta de alimentare cu apă era pe cca. 17 km, cu un debit de 200.000 l./24 h.

   În august și octombrie 1934, cu ­tit­lul „Apă, d-le primar!”, „Vocea Buzăului preciza: „Aceasta este dorința cetățenilor de pe strada Transilvaniei, o stradă însemnată pentru orașul nostru, o stradă pe care toată Valea Buzăului  își cară bogățiile spre oraș. Asfaltată pe un trotuar, sub primariatul lui Virgil Popescu, cu lumină electrică, nu are apă, deși conducta este pe strada Penteleu”. Alte lucrări­ re­lative la alimentarea cu apă s-au rea­lizat în cartierele Cătuneanu și Mihai Viteazul, unde locuiau cei mai mulți funcționari și muncitori CFR, conform convenției încheiate cu Direcția ­Ge­nerală CFR București, prin delegatul acesteia, ing. Nicolae Bolfos, șeful Depoului Buzău. S-a montat o cișmea pe strada Alexandru Marghiloman, colț cu Bd-ul I. Demetriade (Bd-ul Republicii), racordată la conducta CFR, prețul concesiunii fiind de 5 lei m.c. Convenția va fi reînnoită la 31 octombrie 1939, pentru alți 5 ani, la prețul de 435 lei anual, contract aprobat cu decizia nr. 18.575/21 decembrie 1939.  Urmarea articolului din 1934 a fost că, din inițiativa primarului Stan Săraru, urma ca din luna august 1937, să înceapă lucrările de instalare a conductei de apă pe strada Transilvaniei.

   În anul 1938,  alimentarea cu apă se exploata în regie de către Comună,  din bugetul Uzinei de apă urmând ca să se execute următoarele lucrări: înlocuirea conductei principale pe Bd-ul I.C. Brătianu, de la strada Cpt. Metaxa (Mioriței) până în strada Regele Carol II (Unirii); pe strada Ca­rol II până în strada Lt. Stoicescu (Ana Ipătescu) și apoi pe strada Episcopiei (Sava Gotul) până în Piața Dacia, procurare piese schimb motopompă de la Uzina de apă, montarea celei de a doua motopompe, alte conducte în Crâng, reparare imobil Uzina de apă, montare conductă de apă la abator. Existau două rezervoare (de 120 și 90 m.c.), debitul era de 1500 m.c. în 24 h, existând rețea pe 20 km. de străzi (72 km. fără apă);

   În 1939, se instalează conducta de apă din Piața Mare, din fața Halei de Măcelărie și Pescărie din Obor și pe strada Abatorului până la abator. Societatea „Corvenus” din Cluj a furnizat tuburile de fontă pentru prelungirea conductei de alimentare cu apă pe traseul Piața mare (Obor) – valoare de deviz 395.294 lei;  licitație organizată la 23 august, adjudecare și contract la 22 septembrie. Altă conductă s-a montat spre cartierul Poșta, pentru perioada următoare planificându-se: înlocuirea conductei principale deteriorate și reorganizarea Uzinei de apă,  finalizarea lucrărilor la Baia comunală, întocmirea planurilor și devizelor pentru construirea unui nou abator.

   Tot în anul 1939, s-a elaborat Regulamentul de organizare și funcționare a Întreprinderilor Comunale (înființate în 1938) pentru serviciile Uzina și conducta de apă, vidanjare și canalizare; Uzina de apă avea două rezervoare (castele), construite în 1897 și 1910, cu motoare Deutz și Bolinders de 30 C.P., alte două motoare, Lorentz de 35 C.P. și Bolinders de 30 C.P.., procurate în 1922.  În anul 1940, rețeaua de alimentare se întindea pe 26 km. și 768 m.l., restul de 64, 98 km. fiind fără rețea de alimentare. Conducta principală era deteriorată și nu era canalizare, ceea ce însemna un oraș cu permanente epidemii. Studiile pentru realizarea ­cana­lizării s-au făcut de către ing. Henri Teodoru, primul tronson realizându-se în 1936, de către Societatea „Edi­litatea” pe o lungime de 1200 m.l., dar lucrarea nu a fost achitată, deoarece societatea nu a respectat condițiile din caietul de sarcini, la care s-a mai adăugat și impasul financiar.

   Cu decizia nr. 32/12 octombrie1949, a Întreprinderilor Comunale Buzău, director arh. C. Vasiliu, vizată de primarul Gheorghe Marinescu, s-a aprobat instalarea unei conducte de apă pe strada Chiristigii, pentru uzul depozitelor de cherestea, în caz de incendiu, suma de 1.736.000 lei urmând să fie încasată de la proprietarii Andrei și Grigore Teodorescu, Mihalache și Nae Stănescu, Dumitru Vintilă, Mihai Vlădescu, Întreprinderile Comunale, Primăria Buzău, C.A.P.S., Cooperativa „Înfrățirea” și moara Jiletcovici.

   În anul 1942, s-a stabilit prelungirea conductelor de alimentare cu apă spre cartierul Mihai Viteazul, hotărâre luată la ședința Consiliului de Cola­borare al Prefecturii, când s-a aprobat extinderea rețelei de apă, „împlinindu-se astfel un deziderat al locuitorilor din acest cartier”. Totodată, s-a prevăzut și înlocuirea conductei principale de alimentare cu apă cu tuburi din fontă, construirea unui nou castel de apă (cel vechi era insuficient pentru nevoile de consum și avariat de cutremurul din 9/10 noiembrie 1940), a conductei vechi de alimentare cu apă de pe Bd-ul Dr. Angelescu, până la intersecția cu Bd-ul I. Demetriade, până la strada Plevnei, străzile Plevnei, N.I.Constantinescu, Ghiță Dăscălescu,  conducte noi pe strada Independenței, între locuințele din zona Buzău Nord și Bd-ul I. Demetriade, străzile Vulcan și Tomaide, strada G-ral Averescu, între Ștefan cel Mare și Plevnei, străzile Poștei, Negreasca, Cometei, Dr. Constantinescu – Triumfului, traversarea liniei CFR, de la strada Ghiță Dăscălescu, în cartierul Mihai Viteazul și pe Bd-ul Traian Moșoiu (azi are numele unui socialist, Panait Mușoiu) până la Bd-ul I.G.Duca, străzile Maior dr. Dobrescu, Al. Marghiloman, Abatorului, Verei, Plt. Arsene, Heliade Rădulescu, între străzile Nicolae Filipescu și Preot N. Mateescu, străzile Episcopul Luca, Dionisie Episcopul, Bd-ul Regina Maria, Bd-ul Take Ionescu (Elocinței), între Bd-ul Regele Ferdinand I (Oltului) și Principele Mihai (Răscoalei); Bd-ul G.V.Stănescu (Martirilor), între Piața Unirii (Rond) și Bd-ul Take Ionescu, străzile Eminescu, Anton Carp, Lt. Fotescu, între Bd-ele Regina Maria și Take Ionescu; străzile Decebal, Athanasie Cătuneanu (Dorobanților), între străzile Al. Marghiloman și Umbrei, pe străzile Transilvaniei, Ghiță Ianculescu, N. Vaschide, Petre Bărbulescu (Democrației), între N.I.Constantinescu și Bd-ul N. Filipescu (N.­Ti­tulescu), străzile Luminei, Al. Demetriade, Lt. Gh. Săvulescu, Simion Bărnuțiu, Lt. Sachelarescu, Serg. Ion Gheorghe, Bd-ul I.G.Duca (cart. M. Viteazul), străzile Maior Ghindaru, Dimitrie Sturdza, Dr. Constantinescu – Clemenței, Ciochinescu, Ciucurette, Dimineții și Aleea Spiru Haret, lucrări în valoare de 115.000.000 lei.

   Un raport din 1948, menționa că 1.820 locuințe racordate la rețeaua de alimentare cu apă, prin 34.000 m.l. conducte și 1.820 imobile racordate, iar în anul 1961, au fost înregistrați 29.900 abonați la apă (din totalul de 53.320 locuitori), rețeaua de alimentare fiind de 28.00 km. și 6,00 km. de canalizare cu 4.100 abonați.  Totodată, în 1962, DSAPC Ploiești a întocmit proiectul de alimentare cu apă a orașului Buzău, fiind înlocuite conductele principale de alimentare de pe Bd-ul N. Bălcescu și străzile Passionaria și Cazărmilor. Pentru îmbunătățirea alimentării cu apă a orașului Buzău s-a avizat un alt foraj de adâncime în Parcul Crâng.

   Rețeaua de alimentare cu apă a fost extinsă cu peste 10,00 km. de străzi, numărul abonaților fiind de peste 30.000. Iar în anul1996 se menționa că s-a asigurat alimentarea cu apă de la 8-10 ore zilnic, la 24 din 24 (cu excepția a câteva zone). Alte lucrări s-au executat și în anii următori, despre acest subiect fiecare cetățean putând să-și exprime punctul de vedere privind, acum, calitatea și prețul apei.

loading...
error: Content is protected !!