luni, 10 august 2020

Bani pentru asigurarea recoltei de struguri a viticultorilor buzoieni

Cererile de plată pentru sprijinul privind asigurarea recoltei de struguri pentru vin în perioada 2020 – 2021 pot fi depuse în intervalul 1 – 31 iulie, au transmis reprezentații Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Buzău (APIA).

La nivelul Centrului Ju­dețean Buzău, anul trecut, viticultorii buzoieni au depus șapte astfel de cereri de plată, spun reprezentanții APIA Buzău, pentru o suprafață de 328,18 ha. Este vorba despre persoane juridice care au asigurat viile pentru a le proteja de ger, grindină, gheață, ploaie, secetă sau alte fenomene climatice.

Și anul acesta, pot beneficia de această facilitate privind asigu­rarea recoltei plantațiilor viticole cu soiuri pentru struguri de vin  atât persoane juridice, cât și persoane fizice care trebuie să îndeplinească unele condiții de eligibilitate.

„Condițiile de eligibil­itate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească în vede­rea acor­dării sprijinului financiar se regăsesc la art. 2 din OMADR nr. 1516/2018, astfel: să exploateze o suprafață cultivată cu soiuri de viță-de-vie ce produc struguri pentru vin, de minimum 0,1 ha; suprafața de viță-de-vie cu soiuri ce produc struguri pentru vin pentru care s-a încheiat polița de asigurare a recoltei săfie înscrisă în Registrul plantațiilor viticole; să încheie cu un asigurător o poliță de asigurare a recoltei în care să fie menționate, cel puțin, cantitatea de struguri pentru vin asigurată, suprafața aferentă, localizarea acesteia, denumirea producătorului viticol care exploatează parcela viticolă și valoarea primei de  asi­gu­­rare”, transmit reprezentanții APIA. Plata sprijinului comunitar pentru campania viticolă respectivă se face în lei, reprezentand 80%, respectiv 50% , 60% (exercițiul financiar 2019-2020) din valoa­rea totalăa primei de asigurare.

Solicitările trebuie să fie însoțite de următoarele documente: copia actului de identitate (buletin/carte de identitate) – pentru persoane fizice, certificat de înregistrare elibe­rat de Oficiul Național  al Re­gis­trului Comer­țului și certificat de înregistrare fiscală- pentru persoane juridice; copia poliței de asigurare; document de identitate bancară.

„Acordarea sprijinului pentru asigurarea recoltei plantațiilor viticole este una din măsurile de piață ale noii organizări comune de piață a produselor vitivinicole menită să contribuie la protejarea veniturilor producătorilor atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunători”, precizează APIA.

loading...
error: Content is protected !!