joi, 04 iunie 2020

Au dat foc gunoiului menajer și au incendiat vegetația uscată

Până la finele lunii aprilie, datele statistice înregistrate la Inspectoratul pentru Si­tuații de Urgență Buzău indicau o activitate susținută din partea personalului acestei instituții în ceea ce privește intervențiile pentru stingerea incendiilor provocate de buzoieni în urma arderii deșeurilor menajere.

„În această perioadă s-a intervenit, de asemenea, pentru loca­li­za­rea și stingerea incendiilor la deșeuri menajere în cantitate totală de aproximativ 38 de tone, o parte dintre acestea generând, la rândul lor, incendii de vegetație”, se arată în comunicatul ISU. Astfel, incendiilor provocate la deșe­urile menajere li s-au adăugat și cele manifestate pe o su­prafață de 5.200 de hectare de  litieră de pădure și vegetație uscată. Incendiile au cuprins pe lângă litierele de pădure, vegetația uscată, lăstăriș și mă­răciniș.

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare, re­prezentanții ISU Buzău rea­mintesc buzoienilor faptul că arderea vegetației uscate se poate face numai după ob­ținerea acordului Agenției de Protecția Mediului și a permisului de lucru cu foc din partea autorităților locale.

„Recomandăm cetățe­ni­lor să respecte următoarele mă-suri preventive: desfășu­rarea arderii se va face numai pe timp de zi și în condiții meteorolo­gice fără vânt; colec­tarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale se va face în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată; curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 metri; arderea se va efectua în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier /construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petro­liere ori alte bunuri materiale combus­tibile; asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea even­tualelor incendii; supra­vegherea permanentă a arderii; stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; inter­zicerea acoperirii cu pământ a focarelor”, transmite Biroul de Presă al ISU Buzău.

loading...
error: Content is protected !!