Administrație

Apare o nouă funcție în organigrama Consiliului județean Buzău

O funcție nouă urmează să apară în organigrama Consiliului Județean Buzău. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi se afă și modificarea Organigramei, a Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.

La prima vedere, proiecte de hotărâre de acest gen au mai fost pe ordinea de zi a consilierilor, numai că, de această dată, modificarea presupune o premieră la nivelul Consiliului Județean: înființarea postului de administrator public, poziție justificată printr-o mai bună coordonare și eficientizare a activității aparatului de specialitate.

Potrivit reglementărilor în vigoare, salariul de bază al administratorului public va fi între 16.640 lei – 20.800 lei și va fi stabilit de către președintele consiliului județean, în funcție de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația vicepreșe­dintelui consiliului județean, cu majorarea prevăzută la art.16 alin.(2) din Legea nr.153/2017 cu modificări și completări ulterioare

Administratorul public are ca sarcini principale coordonarea aparatului de specia­litate al Consiliului Județean, coordonarea serviciilor publice de interes județean, exercitarea calității de ordonator principal de credite, elaborarea și ­ma­na­gementul proiectelor de dezvoltare instituțională și locală, coordonarea activității de absorbție a fondurilor europene.

O poziție similară de administrator public există deja în organigramele mai multor primării din județ.

„Organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău au fost aprobate prin Hotărârea nr. 127/2019. Ulterior au fost aprobate și operate o serie de modificări în nivelul și structura unor posturi ­cores­punzătoare funcțiilor publice sau contractuale pentru recrutare / promovarea perso­nalului cu organizarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare. Potrivit prevede­rilor art. 244 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul autorității publice județene se poate înființa, la propunerea președintelui, cu încadrare în numărul de posturi aprobat, funcția contractuală de conducere de <Administrator public>. Atribuțiile cores­punzătoare acestei funcții se stabilesc de președintele Consiliului județean, prin Contractul de management înche­iat pe durată determinată, durata mandatului președintelui, cu titularul postului”, se precizează în raportul la proiectul de hotărâre.

În schimb, se desființează un post contractual de execuție vacant de ,,inspector de specialitate” la Serviciul managementul proiectelor din cadrul Direcției de dezvoltare regională. Acest post a fost înființat pentru custodia siturilor Siriu și Penteleu, dar ulterior, prin apariția Legii nr. 220/2019, custodia acestora a fost preluată de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

Prin modificările propuse nu intervin modificări în numărul de posturi, menți­nându-se 251 posturi. Acest număr se încadrează în cel transmis de Instituția Prefectului Județul Buzău, potrivit legii, de 496 posturi pe total ordonator principal de credite. De asemenea se menține numărul de 207 funcții publice de aprobat până în prezent. Numărul de funcții de conducere și structurile funcționale respectă normativele prevăzute de legislația în vigoare, menționează reprezentanții Consiliului Județean Buzău.

3 Comentarii

  1. COMENTARIU EDITAT: Se infiinteaza,ca doar nu platesc de la ei,s-a ajuns la cconcluzia ca,mai toti prin prefectura sunt la sters praful,in frunte cu (…) neagu,iar in urmatorii ani e nevoie de ceva absortie de fonduri europene,ca de la guvern pa,daca nu l-o numit si pe ala tot politic,adica tot un (…).

  2. Adica administratorul asta trebuie sa faca treaba presedintelui si a vicepresedintilor! Daca era o firma privata ii convenea presedintelui sa plateasca20.000 de lei unuia care sa-i faca treaba lui? Asa din banii altora angajeaza cum vrea!

  3. Sunt curios să văd CV-ul „noului” funcționar public! Pariez că de la terminarea facultății a ocupat numai funcții publice! Vă imaginați ce selecție riguroasă va fi? Ce concurență!?

Articole similare