ActualitateSănătate

Angajări masive la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat

După Spitalul de Boli Cronice Smeeni și Spitalul Orășenesc Nehoiu, și Spitalul Municipal Râmnicu Sărat anunță angajări masive, unitatea organizând concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 17 posturi vacante, după cum urmează:

 • două posturi medici specialiști în specialitatea medicină internă perioadă nedeterminată, normă întreagă în cadrul Secției Medicină Internă;
 • două posturi medici specialiști în specialitatea neonatologie perioadă nedeterminată, normă întreagă în cadrul Secției Neonatologie;
 • două posturi medici specialiști în specialitatea ATI perioadă nedeterminată, normă întreagă în cadrul Secției ATI;
 • două posturi medici specialiști în specialitatea neurologie perioadă nedeterminată, normă întreagă în cadrul Secției Neurologie;
 • un post medic specialist în specialitatea cardiologie perioadă nedeterminată, normă întreagă în cadrul Secției Cardiologie;
 • două posturi medici specialiști în specialitatea pediatrie perioadă nedeterminată, normă întreagă în cadrul Secției Pediatrie;
 • un post medic specialist în specialitatea pneumologie perioadă nedeterminată, normă întreagă în cadrul Secției Pneumologie;
 • un post medic specialist în specialitatea boli infecțioase perioadă nedeterminată, normă întreagă în cadrul Secției Boli Infecțioase;
 • două posturi medici specialiști în specialitatea radiologie și imagistică medicală perioadă nedeterminată, normă întreagă în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală;
 • un post medic specialist în specialitatea boli nutriție și diabet perioadă nedeterminată, normă întreagă în cadrul Cabinetului boli nutriție și diabet;
 • un post medic specialist în specialitatea oncologie perioadă nedeterminată, normă întreagă în cadrul Cabinetului Oncologie.

Dosarele de concurs se depun la sediu în termen de 10 zile lucrătoare, iar concursul se organizează în maximum 90 de zile de la publicarea anunțului.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, nr.2, județul Buzău, telefon: 0238/561.231, interior 123.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker