marți, 07 iulie 2020

Alternativa Step by Step la învăţământul tradiţional de la Şcoala ,,G.E.Palade“: Jocul e mai mult decât joc

   Copii, părinţi şi cadre didactice au dat startul unui nou an şcolar la Şcoala Gimnazială ”G.E.Palade”, Buzău, în alternativa educaţională Step by Step.

   După patru ani de la implementarea învăţământului alternativ Step by Step, profesorii îndrumători au tras linie şi vorbesc despre avantajele unui asemenea program, cum învaţă copiii într-o clasă Step by Step şi cum se implică în educaţia copiilor părinţii care optează pentru această alternativă.

   ,,Aici vin din ce în ce mai mulţi elevi, atât din municipiul Buzău cât şi din afara acestuia, astfel ajungând să avem colective numeroase. În total, avem 146 de elevi isteţi, frumoşi, prietenoşi şi dornici de afirmare. Din acest an avem clase la toate nivelele (pregătitoare, I, II, III, IV) şi cadre didactice calificate, titulare, tinere şi dornice de afirmare, implicate în activitatea didactică. Pentru noi elevul este în centrul atenţiei. Suntem o comunitate: creş­tem împreună, învăţăm împreună. Împlinim aştep­tările copiilor şi părinţilor deopotrivă şi îi educăm pe copii să reuşească în viaţă, echilibraţi şi fericiţi”, a precizat prof. Livia Cîrstoi.

   Programul zilnic este de opt ore şi se desfăşoară sub îndrumarea a două învăţătoare la fiecare clasă. Învăţarea are loc într-un mediu educaţional plăcut, în săli de clasă cu mobilier modular şi cu o dotare materială deosebită. Procesul instructiv-educativ se bazează pe aplicarea metodelor moderne şi pe formarea la copii a deprinderilor de muncă independentă. Acestea se dezvoltă cu precădere în cadrul centrelor de activitate, specifice acestei alternative educaţionale.

   Scopul principal al programului Step by Step este să abordeze toate aspectele dezvoltării ca pe un întreg şi nu ca pe fragmente disparate. Astfel, dascălii care aplică programul Step by Step grupează materiile din programa şcolară în teme unice, care le permit copiilor să vadă legăturile dintre diversele materii. Mai mult, procesul de predare-învăţare în programul Step by Step trebuie să includă elaborarea de proiecte, învăţarea prin descoperire, muncă în echipă, discuţii de grup, excursii pe teren, invitaţi în clasă – adeseori părinţi. Predarea tematică din învăţământul alternativ şi, implicit, din programul Step by Step, este de fapt transdisciplinaritatea din învăţământul tradiţional, termen pe care se pune tot mai mult accent în discursurile despre predarea modernă.

   ”În acest an ne-am propus, ca de fiecare dată, activităţi captivante, care să îmbine educaţia formală cu cea nonformală. Interesul manifestat de părinţi şi copii ne ajută în alegerea temelor, conţinuturilor şi stabilirea activităţilor extraşcolare lunare şi cele din Săptâmâna «Să ştii mai multe , să fii mai bun!>. Vom continua să organizăm activităţi de antreprenoriat (târguri, expoziţii), activităţi de promovare a alternativei step by step, vizite, excursii, vom continua să punem în valoare respectul reciproc şi responsabilitatea faţă de cei din jur, onestitatea, civismul şi seriozitatea, principii ale alternativei educaţionale Step by Step”, a precizat prof. Gogonel Florentina-Alina.

   La Şcoala „G. E. Palade”, întâlnirea de dimineaţă de la clasele Step by Step debutează, zilnic (când vremea permite), cu înviorarea de dimineaţă, care are loc afară, în careul interior, pe muzică aleasă de elevi. Melodiile ”A Ram Sam Sam” şi ”Bip Bate Bate Raggaeton” sunt cele care-i dezmorţesc şi-i antrenează cel mai mult.

   Ulterior, copiii se adună în jurul profesorului învăţător şi discută despre agenda, calendarul şi mesajul zilei. Cel mai aşteptat moment este cel al noutăţilor, atunci când elevii care au lucruri noi de împărtăşit se aşează pe „scaunul autorului”. Ei povestesc despre evenimentele şi lucrurile deosebite din viaţa lor şi răspund întrebărilor celorlalţi colegi.

   Într-o clasă Step by Step nu există materii, ci centre de activităţi, care se desfăşoară simultan. Astfel, dacă într-o clasă sunt 25 de copii de exemplu, vor există cinci centre a câte cinci elevi. Numărul elevilor fiind mult redus, metoda permite o învăţare mai individualizată. În programul Step by Step, elevul este apreciat pentru ceea ce ştie, fiind valorizate calităţile sale, cunoştinţele dobândite şi aptitudinile, priceperile şi deprinderile de care dă dovadă. Se încurajează relaţiile de cooperare între copii, concurenţa nefiind considerată ca fiind constructivă pentru vârsta şcolară mică.  Astfel, la sfârşitul anului şcolar, ca o încununare a eforturilor depuse şi a realizărilor, fiecare copil este răsplătit. Ideea ierarhizării elevilor şi a acordării de premii a fost înlocuită cu acordarea de distincţii pe arii curriculare. Astfel, fiecare copil este apreciat şi încurajat, având convingerea că este „bun la ceva”.

 

loading...
error: Content is protected !!