ActualitateEducație

98 de candidați la Definitivat

Miercuri, 20 iulie, începând cu ora 9.00, la Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzău, desemnat centru de examen pentru județul Buzău, a avut loc proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2022.

Au participat la concurs 91de profesori, la 23 de discipline. Aceștia, spun reprezentanții ISJ Buzău au îndeplinit condițiile pentru a participa la proba scrisă, condițiile cumulative   de participare fiind: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Din cei 98 de candidați cu drept de participare la proba scrisă, au fost prezenți 91 de candidați. Nu a fost eliminat niciun candidat.

În total, au fost transmise spre centrele de evaluare 83 de teze. Primele rezultate vor fi comunicate în data de 27 iulie în centrul de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrul de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor și 28 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în centrul de examen și pe site-ul anterior menționat, pe data de 4 august 2022.

Subiectele și baremele de corectare au fost publicate pe 20 iulie, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro. De asemenea, acestea au fost afișate și la avizierul centrului de examen.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Informații suplimentare privind examenul național pentru definitivare în învățământ sunt disponibile AICI.

Articole similare