Actul normativ ce completează și modifică Hotărârea de Guvern privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii” a fost adoptat recent de către Executiv, și reglementează continuarea, și în acest an, a programului, precum și condițiile aferente acestuia. Perioada de înscriere pentru anul 2019 este cuprinsă între data intrării în vigoare a hotărârii și 28 martie 2019, inclusiv. Perioada de cerere în care producția de lână poate fi valorificată este între 29 martie-30 septembrie 2019, inclusiv.

Solicitanții înregistrați în Registrul unic au obligația de a depune la Direcțiile Agricole Județene  documentele justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținute până la 1 noiembrie 2019 inclusiv. Comercializarea lânii se realizează către un centru de colectare sau de căătre o unitate de procesare a lânii, direct sau printr-un intermediar, care are încheiat un contract de livrare lână cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii.

Pentru acordarea sprijinului, documentele justificative trebuie să ateste că lâna a fost comercializată respectând interesul părților. Este necesar ca documentele justificative – factura sau filele din carnetul de comercializare – să indice cantitatea de lână comercializată, direct sau prin intermediar. În cazul intermediarului, acesta va menționa pe filele din carnetul de comercializare al crescătorului de ovine numărul contractului încheiat cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii. De asemenea, este reglementată plata cantității de lână comercializată în perioada de valorificare corespunzătoare și nedecontată în anul 2018.

DISTRIBUIȚI
loading...