Executivul a stabilit modul de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada de programare 2019-2023. Este vorba despre un cuantum anual de 47,7 milioane euro, bani destinaţi susţinerii activităţilor de întreţinere a podgoriilor, asigurarea re­coltei şi promovarea ­vi­nurilor. Actul normativ are în vedere modalitatea acordării sprijinului financiar din partea Uniunii producătorilor din sectorul vitivinicol, pentru perioada de programare 2019–2023.

Prin acest act normativ se creează cadrul juridic necesar armonizării legislaţiei na­ţionale cu legislaţia Uniunii Europene în sectorul vitivinicol, iar adop­tarea sa răspunde obiectivului noului Program Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol şi a măsurilor notificate pentru perioada 2019–2023.

România a înaintat Co­misiei Europene, în data de  1 martie 2018, noul Program Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019–2023, elaborat pe baza evaluării Programului Naţional Suport 2009–2013, a Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014–2018, precum şi pe baza analizei nevoilor sectorului vitivinicol ro­mânesc.

România îşi menţine alocarea financiară în cuantum de 47,7 milioane euro anual, pentru măsurile de sprijin notificate în cadrul Programului Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol, 2019-2023, respectiv restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole, promovarea vinurilor, asigurarea recoltei, distilarea subproduselor şi investiţii.

Programul Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 a fost elaborat în cadrul unui grup de lucru coordonat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din care au făcut parte reprezentanţi ai Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, ai Direcţiei monitorizare, inspecţii, verificare şi control, ai Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicolă, ai Patronatului Naţional al Viei şi Vinului şi ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

În conformitate cu prevederile europene în vigoare, statele membre au obligaţia de a reglementa prin norme interne modul în care sunt instituite măsurile de sprijin, măsurile de reglementare, modul de gestionare al potenţialului de producţie şi controalele oficiale ale instituţiilor abilitate. În România viticultura constituie o activitate importantă din punct de vedere economic, ocupând în Europa locul 5 ca suprafaţă viticolă şi locul 6 la producţia de struguri şi de vin.

DISTRIBUIȚI
loading...