Începe recrutarea candidaţilor pentru învăţământul militar, dar şi a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti care vor să intre în corpul subofiţerilor. Pentru tinerii interesaţi de o carieră militară, Biroul Informare-recrutare a anunţat care sunt condiţiile de înscriere şi numărul de locuri pentru fiecare instituţie de învăţământ.

Oferta educaţională a Ministerului Apărării Naţionale se adresează atât absolvenţilor de gimnaziu care pot opta să devină elevi ai colegiilor naţionale militare, cât şi cetăţeniilor români, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care pot urma cariera militară în calitate de ofiţer, maistru militar, sau ­sub­ofiţer în activitate, în urma absolvirii unei instituţii de învăţământ superior sau postliceal militar.

Elevii claselor a VlII-a pot candida pentru unul din cele 480 locuri, alocate indiferent de gen, pentru cele patru colegii naţionale militare, respectiv Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir ” Breaza, judeţul Prahova, Colegiul Naţional Militar „Ştefan Cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu“ Craiova, judeţul Dolj, şi Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba-Iulia, judeţul Alba.

La fiecare colegiu sunt scoase la concurs un număr de 120 de locuri.

Elevii claselor a Xll-a, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau care susţin examenul de bacalaureat în sesiunea I, 2018, pot candida, atât pentru academiile militare, cât şi pentru şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri.

Prin Planul de şcolarizare în instituţiile de învăţământ pentru anul universitar 2018/2019 au fost scoase la concurs următoarele 909 locuri, astfel:Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti: 22 locuri; Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 334 locuri; Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”Braşov – 146 locuri; Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – 84 locuri; Academia Tehnică Militară Bucureşti – 245 locuri; Institutul Medico – Militar – 78 locuri (48 alocate pentru U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti şi 30 pentru U.M.F. Târgu Mureş). Vârsta maximă este de 26 ani (24 ani pentru cele 40 de locuri pentru „Aviaţie piloţi”).

Pentru învăţământul militar postliceal, categoria maiştri militari, sunt scoase la concurs 659 locuri, astfel: 226 locuri la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc; 323 locuri la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti; 110 locuri la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral I. Murgescu” Constanţa. Vârsta maximă a candidaţilor trebuie să fie 28 de ani.

Pentru formarea subofiţerilor în activitate, pot candida soldaţii şi gradaţii profesionişti – vârsta maximă 35 ani şi minim 2 ani vechime-, civilii din cadrul cât şi din afara M.Ap.N. cu vârsta maximă 35 ani. Sunt scoase la concurs 392 locuri, dintre care 65 locuri la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc şi 327 locuri la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti.

Civilii din cadrul cât şi din afara M.Ap.N., pot candida pentru 49% din numărul total de locuri.

„Având în vedere timpul necesar parcurgerii etapelor de informare, constituire dosar de candidat, inclusiv vizită medicală, urmate de consiliere finală şi depunerea dosarelor de candidat, este necesar ca potenţialii candidaţi să se adreseze în cel mai scurt timp Biroului informare-recrutare.

Paşii de urmat, lista completă cu numărul de locuri scoase la concurs pe domenii de licenţă şi specializări, disciplinele de examen, precum şi alte informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Biroul informare-recrutare, situat în Buzău, str. Unirii nr. 140 (Clădirea Comenduirii Garnizoanei Buzău), lângă Biblioteca Judeţeană, telefon 0238/72.06.20“, este anunţul reprezentanţilor Biroului informare-recrutare Buzău.

DISTRIBUIȚI
loading...