De la  lozinca PSD local ,,Împreună pentru un Buzău european!” se pare că  aleșii locali se îndreaptă în direcția opusă prin restrângerea drepturilor constituționale privind dreptul de exprimare și dreptul la informația  de interes public care nu poate fi îngrădit, uitând că ,,în România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie”.

La umbra unui ,,Raport de specialitate”, în care se folosesc cu abilitate articole din acte normative pentru a cenzura informațiile și personalul mass-media, domnul primar s-a gândit că trebuie să aprobe acreditarea jurnaliștilor după reguli personale, cu toate că Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes pu­blic prevede clar că ,,autoritățile publice au obligația să acorde fără discriminare acreditare ziariștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă” , dreptul primarului de ,,a aproba” a fost arogat prin HCL, nefiind prevăzut în ­le­gislația României. Constatăm că înregistrarea ședințelor Consiliului Local se face doar cu o firmă de casă, din bani publici, probabil Codul administrative având doar rolul de acordare a pensiilor speciale primarului și viceprimarului, conducerea primăriei consideră că nu este necesar să pună în aplicare prevederile obligatorii ale acestuia, în cazul de față principiile, ­ca­racterul public al ședințelor indiferent de calitatea cetă­țeanului coroborate cu obliga­ția autorităților administrației publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative și la minutele ședințelor publice.

Îi amintim domnului primar că art. 154 (1) privind rolul primarului din Codul administrativ este de a asigura ,,respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor (…)”, iar prevederile constituționale ne arată clar că ,,au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile”, iar libertatea de exprimare garantată prin art 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului NU poate fi siluită și restrânsă prin invocarea unor posibile fapte din Codul Ci­vil cuprinse în expunerea de motive din referatul la proiectul de hotărâre a Consiliului Local.

Să nu uităm nici hotărârea privind transferul Pădurii Crâng la primărie pentru a fi transformată în parc – considerându-se că parcul Crâng era prea mic pentru buzoieni – fără informarea buzoienilor privind costul și conținutul proiectului de transformare a pădurii într-un mare parc comparabil cu cel din Berlin, după afirmațiile domnului primar, care a omis să specifice diferențele uriașe de buget a celor două orașe! Însă dacă ne gândim la construcțiile care se vor putea efectua și standardele de cost care presupun sume importante pentru întreținerea unui metru pătrat de parc înmulțit cu 1.770.000 metri pătrați (177,8 hectare) cât are Pădurea Crâng, devine o afacere de luat în seamă pentru mulți investitori din Buzău și nu numai, dar ­pro­blema noastră nu va fi imbogățirea unora, ci costul plătit de buzoieni!

A murit ,,afacerea Ecogen” se naște afacerea ,,Pădu­rea Parc Crâng” iar ca primăria să nu fie deranjată, elimină și ziariștii incomozi”.

DISTRIBUIȚI
loading...

1 COMENTARIU

Comments are closed.