Reprezentanţii buzoieni ai Uniunii Salvaţi România au depus, vineri dimineaţă, semnăturile strânse în sprijinul campaniei „Fără penali în funcţii publice”, iniţiată pe plan naţional de această formaţiune politică. Preşe­dintele USR Buzău, Irinel Cîrstea, şi vicepreşedintele Claudia Cristea au depus la Primăria Buzău 25 dosare conţinând 8.005 semnături care vor fi validate în termenul legal de 15 zile.

Pentru ca proiectul de lege privind modificarea Constituţiei – în sensul instituirii unei interdicţii temporare a accesului în funcţii publice a persoanelor condamnate definitiv pentru fapte săvârşite cu intenţie – să ajungă în Parlament sunt necesare cel puţin 500.000 de semnături ale cetăţenilor cu drept de vot din cel puţin jumătate din judeţele ţării. Potrivit legislaţiei, strân­gerea semnăturilor a fost posibilă după ce a fost obţinut avizul Consiliului Legislativ, iar textul a fost publicat în Monitorul Oficial.

Iniţiativa urmăreşte modificarea articolul 37 din Constituţie, care reglementează dreptul de a fi ales, să fie completat cu un nou alineat, cel de-al treilea, având următorul conţinut: „Nu pot fi aleşi în organele administraţiei publice locale, în Camera Deputaţilor, în Senat şi în funcţia de Preşedinte al României cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării”.

Textul propus instituie o interdicţie temporară, ce ar urma să înceteze odată cu intervenirea reabilitării, amnistiei post-condamnatorii sau dezincriminării infracţiunii, adică situaţiile care, potrivit legislaţiei penale, conduc la eliminarea tuturor consecinţelor rezultate din condamnare. Această temporizare a fost absolut necesară pentru ca propunerea legislativă să respecte întru totul Declaraţia Universală a ­Dreptu­rilor Omului, trata­tele internaţionale la care România este parte, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi recomandările Comisiei de la Veneţia, care nu permit interzicerea permanentă a dreptului de a fi ales.

DISTRIBUIȚI
loading...