Un nou an şcolar, 2018-2019, aceeaşi inimoasă echipă, delegaţii Fundaţiei Dialoog (Maricica şi Hans Mobach), continuă proiectul „Copil la şcoală” în cadrul căruia Liceul Tehnologic „Victor Frunză” Râmnicu Sărat a primit rechizite şcolare pentru 198 de elevi proveniţi din familii cu ve­nituri reduse.

Conducerea şcolii, colectivul de cadre didactice şi elevii mulţumesc Fundaţiei şi donatorilor acesteia pentru eforturile întreprinse an de an în cadrul acestui proiect.

(P)