• Medicii de familie din Buzău au aceptat să emită în continuare reţete gratuite sau compensate

Toţi medicii de familie din Buzău au semnat actele prin care îşi prelungesc contractele cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. Pre­şedintele director general al CJAS Buzău, Raluca Alexandru, precizează, într-un comunicat de presă, că, până la data de 29 decembrie 2017, erau semnate 192 de acte de prelungire din cele 195. În decursul acestei dimineţi şi ceilalţi trei medici, care din motive personale nu au semnat aceste acte anul trecut, au parafat contractul cu Casa Judeţeană pentru Asigurări de Sănătate. În acelaşi document al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, buzoienii sunt informaţi  de conducerea CJAS Buzău că vor beneficia în continuare de servicii medicale gratuite din partea medicilor de familie, adică vor beneficia în continuare de trimiteri către specialişti şi consultaţii decontate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. „Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a HG nr. 923/2017 de prelungire a HG nr. 161/2016 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care regle­mentează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 precum şi a Ordinului comun MS/CNAS nr. 1498/1301/2017 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului comun MS /CNAS nr. 196 /139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a HG nr. 161/2016 cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm (…) că, la nivelul judeţului Buzău, activitatea de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale nu este afectată, decurgând în limitele legale normale”, se arată în comunicatul CJAS Buzău.

Prin urmare, previziunile făcute de Societatea Naţională de Medicină Familiei (SNMF) şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie în data de 20 decembrie 2017, potrivit cărora începând cu data de 3 ianuarie 2018 cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurări de sănătate, pentru că medicii nu vor mai semna actele adiţionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenţă medicală primară încheiate cu casele de asigurări de sănătate judeţene, nu se aplică şi la Buzău. Astfel, precum o mare parte dintre colegii lor din ţară, medicii de la Buzău îşi văd de treabă,  pun pe primul plan pacienţii şi au renunţat la protestele pentru subfinanţarea asistenţei medicale.

Casa Judeţeană pentru Asigurări de Sănătate Buzău are şi alte veşti bune pentru buzoieni. În comunicatul de presă conducerea CJAS Buzău oferă informaţii şi cu privire la alţi furnizori de servicii decât medicii de familie. Este vorba despre  medicii specialişti stomatologi, unităţi sanitare cu paturi, farmacii, laboratoare, furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu, furnizori de dispozitive. Şi aceştia au semnat în totalitate actele adiţionale de prelungire a relaţiei contractuale cu CJAS Buzău.

DISTRIBUIȚI
loading...