Înregistrarea cadastrală, cu bani de la stat dar și cu bani europeni, a imobilelor fără carte funciară merge greu în județul Buzău. Reprezentanții Oficiului de Cadastru și Pu­bli­citate Imobiliară Buzău spun că persoanele autorizate în acest sens nu se îngrămădesc să încheie contracte cu primăriile pentru astfel de servicii.

În 2018, s-au încheiat 43 contracte de prestări servicii, doar Vâlcelele finanlizând contractul pentru 2.185 imobile- reprezentând 2.040 ha. Anul acesta au fost solicitări din partea a 59 de unități admi­nistrativ teritoriale și s-au încheiat doar 14 contracte de prestări servicii, perioada de contractare având termen de finalizare sfârșitul lunii august, însă diectorul OCPI Buzău spune că există șanse mici ca toate acele primării să încheie contracte. Ea a explicat acest fenomen, joi, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural.

„Partea de câmpie se cadastrează mai ușor, din punct de vedere al persoanelor fizice este cam terminat, partea de deal nici nu prea a încheiat contracte de prestări servicii, zona de munte nici atât. Așteptăm să vedem dacă încheie sau nu contracte de prestări servicii. Problema este pe zona de munte, deși noi am ridicat prețul. La câmpie este de 60 de lei, iar pe zona de deal și de munte este 80 de lei, la care se adaugă TVA, ajungând la peste 100 lei, bani din fondurile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Noi vom mai organiza o sesiune de finanțare și, din toamnă, și cu cei care nu au încheiat contracte de prestări servicii, facem o ședință, și cu ajutorul dumneavoastră cu persoanele fizice autorizate și cu domnii primari și atunci vom discuta cu toți să vedem, de fapt, care este problema”, a precizat directorul OCPI Buzău, Elena Viorica Florescu.

În 2015 s-a început înregistrarea cadastrală la nivelul a 4 comune – Cilibia, Luciu și Glodeanu Sărat și Mărăcineni, iar până acum s-a finalizat cadastrarea totală doar la nivelul comunelor Cilibia și Luciu. La Glodeau Sărat se estimează că până în octombrie se va finaliza, iar la Mărăcineni se va finaliza până la finalul anului, conform contractului.

În ceea ce privește finanțarea cu fonduri europene, și acolo sunt probleme. Anul acesta a fost demarată procedura pentru 6 comune, însă au fost depuse oferte pentru cadastrare doar pentru 3 comune – Cochirleanca, Ziduri și CA Rosetti-, pentru restul de sectoare cadastrale nerealizate. Pentru celelalte comune se va relua procedura în toamnă. „Problema este că nu sunt persoane fizice autorizate dornice să realizeze lucrări pe întreg UAT”, este explicația șefului OCPI Bu­zău.

Doar 14 contracte contracte încheiate, din 59 de primării

 

În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară demarat de Agenția Națională de Cadastru și

Publicitate Imobiliară (ANCPI) în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, sunt finanțate lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi inițiate de unități administrativ-teritoriale (UAT), având ca obiect atât sectoare cadastrale care cuprind imobile din extravilan, cât și sectoare cadastrale mixte, care cuprind imobile din extravilan și din intravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau pose­sor. UAT-urile beneficiare ale finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică au obligația de a include cu prioritate sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de achiziție publică terenurile aferente proiectelor de infrastructură de interes național, precum și cele care fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA).

Finanțarea Programului național se asigură din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și

Publi­citate Imobiliară. În doar două comune s-a finalizat procedura, fiind vorba despre Cilibia și Luciu. Începând cu 20 mai 2019, pentru Glodeanu Sărat a început perioada de afișare a documentelor tehnice ale cadastrului pentru 16.636 imobile în suprafață de 5883,58 ha, iar pentru Mărăcineni la sfârșitul lunii iunie s-a început verificarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 9.054 imobile, în suprafață de 3.003,25ha. Din anul 2016, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin Oficiul de Cadastru și publicitate Imobiliară Buzău, finanțează înregistrarea sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, inițial numai pentru extravilanul unităților administrativ teritoriale. Astfel pentru finanțarea din anul 2016 au fost încheiate contracte de finanțare și contracte de prestări servicii pentru sectoare cadastrale din 19 unități administrativ teritoriale, însumând 36 de sectoare cadastrale în suprafață totală de 5.527,34 ha cu­prinzând un număr de 9.266 cărți funciare deschise.

Pentru finanțarea din anul 2017 au fost încheiate contracte de finanțare și prestări servicii pentru un număr de 31 unități administrativ teritoriale, pentru un număr de 209 sectoare cadastrale în suprafață de 35.577 ha cuprinzând un număr estimat de 49138 imobile ce urmează a fi înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Până în prezent s-au finalizat lucrările de înregistrare sistematică pentru 11 unități administrativ teritoriale, pentru un număr de 85 de sectoare cadastrale în suprafață de 16309.25 ha rezultand 21387 cărți funciare.

Pentru finanțarea din anul 2018 au fost încheiate contracte de finanțare și prestări servicii pentru un număr de 43 unități administrativ teritoriale, pentru un număr de 404 sectoare cadastrale în suprafață de 54.660,17 ha cuprinzând un număr estimat de 82.147 imobile ce urmează a fi înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, contracte ce trebuie finalizate până la 31 decembrie 2019. Până în prezent s-au finalizat lucrările de înregistrare pentru o comună, pentru un număr de 11 de sectoare cadastrale în suprafață de 2040.21 ha, rezultând 2185 cărți funciare. Pentru trei unități administrativ teritoriale a început perioada de afișare a documentelor tehnice ale cadastrului pentru 6720 imobile. „În anul 2018 numărul de contracte înche­iate a fost mult mai mare datorită creșterii interesului unităților administrative teritoriale cât și datorită modificărilor legislative privind simplificarea procedurii de înregistrare sistematică, prin excluderea anumitor etape, extinderea finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică de la sectoare cadastrale care cuprind numai imobile din extravilan și la sectoare cadastrale mixte, care cuprind imobile din extravilan și din intravilan, diminuarea termenului de soluționare a cererilor de rectificare pentru lucrările de înregistrare sistematică, nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea perioadei de afișare, majorarea termenului acordat pentru încheierea contractului de finanțare de lucrări de înregistrare sistematică derulate la nivel de sector cadastral, de la 45 de zile la 60 de zile, majorarea sumei cu care se finanțează lucrările de înregistrare sistematică contractate de primării, cuantumul de maxim 60 lei/carte funciară, urmând a fi majorat proporțional cu gradul de dificultate al terenurilor astfel: categoria I 60 lei, categoria II 60 X 1,15 = 69 lei, categoria III 60 x 1,35 = 81 lei, categoria IV 60 X 1,70 = 102 lei, categoria V 60 X 2,20 = 132 lei, posibilitatea înregistrării provizorii a dreptului de proprietate pentru persoanele care au fost puse în posesie dar care nu au primit încă titlu de proprietate”, precizează repre­zentanții OCPI Buzău.

Pentru finanțarea din anul 2019, OCPI Buzău a comunicat către cele 66 de UAT-uri eligibile, din aria de competență teritorială suma alocată pentru finanțarea lu­crărilor de înregistrare sistematică. 59 de UAT-uri au solicitat finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică si au transmis către OCPI Buzău adresa pentru soli­citarea finanțării precum și contractul de finanțare semnat, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Până acum au fost înregistrate la O.C.P.I. Buzău doar 14 contracte de prestări servicii.