Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău organizează în vara anului 2014 tabere cu caracter social pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii buzoieni. Pentru a fi

eligibil, acestia trebuie să depunăla Direcția de Asistență Socialăși Protecția Copilului până la date de 15 mai 2014 un dosar care să conțină Hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului sau sentința judecătoreascăși adeverința care să ateste calitatea de elev în învățământul de stat.  Totodată, forul condus de Romeo Lungu organizează în aceeași perioadă tabere pentru persoanele cu handicap de gradul I, II și III și persoanele însoțitoare. Doritorii trebuie să depună la sediul DJST Buzău (în incinta Sălii Sporturilor „Romeo Iamandi”), până la 15 mai un dosar care să conțină cererea pentru acordarea unui loc de tabără, documentul care să ateste gradul de handicap și adeverința care să ateste încadrarea într-o formă de învățământ. Toate acestea se vor depune de către părinți sau reprezentanții legali ai solicitantului.

DISTRIBUIȚI
loading...