Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a primit online peste 8.600 de solicitări de finanţare pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole în mediul rural prin intermediul submăsurilor 6.2 şi 6.4 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014–2020 (PNDR 2020). Valoarea fondurilor europene solicitate prin cele două linii de finanţare este de 769 de milioane de euro. Astfel, în urma selecţiei proiectelor, AFIR a încheiat contracte de finanţare pentru investiţii non-agricole cu 3.025 de antreprenori, în valoare totală de 271 milioane de euro.

„Interesul solicitanţilor pentru dezvoltarea acti­vită­ţilor non-agricole reprezintă o dovadă relevantă a dezvoltării antreprenoriatului rural şi a orientării multor fermieri către diversificarea activităţilor pe care le desfăşoară. În fapt, scopul acestor linii de finanţare este exact acela de a minimiza dependenţa veniturilor de activităţile agricole, de a oferi locuitorilor satului românesc accesul la servicii şi de a încuraja producţia de bunuri locale de înaltă calitate. Precizez că am efectuat plăţi beneficiarilor celor două submăsuri, 6.2 şi 6.4, în ­va­loare totală de peste 135 milioane de euro.  Ştiu că sunt solicitanţi care nu au reuşit să primească finanţare, alocarea fiind mult mai mică decât cererea. Aş fi vrut ca toţi să reuşească şi să îşi vadă ideea pusă în practică, dar, la momentul conceperii PNDR aceasta a fost viziunea – să nu uităm că scopul acestui Program este dezvoltarea agriculturii şi a mediului rural în totalitatea lui”, a precizat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Cele mai multe soli­citări de finanţare au fost depuse pentru investiţii legate de furnizarea de servicii în mediul rural, precum servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare, servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, service auto, servicii foto-video sau salon de înfrumuseţare. Foarte mare căutare au avut şi pensiunile agroturistice finanţate prin PNDR 2020; astfel, pentru infrastructura în unităţile de tip agroturistic şi în activităţi de agrement, AFIR a primit 1.934 de solicitări, din care 908 prin submăsura 6.2 şi alte 1.026 prin submăsura 6.4. De asemenea, AFIR a primit online 1.135 cereri de finanţare pentru activităţi pentru producerea şi ­co­mercializarea produselor non-agricole, cum ar fi: fabricarea produselor textile, îmbră­căminte, articole de marochinărie, articole de hârtie sau fabricarea produselor chimice, farmaceutice.

Pentru activităţi meşteşu­găreşti – activităţi de artizanat, olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc. – au fost depuse 482 de solicitări de finanţare ­afe­rente ambelor submăsuri. Pentru investiţiile în producţia de combustibil din biomasă – fabricarea de peleţi şi de brichete -, în vederea comercializării, AFIR a primit 73 de cereri de finanţare.

DISTRIBUIȚI
loading...