Staţiunea de Cercetare Legumicolă Buzău continuă pe altă cale lupta pentru recuperarea suprafeţelor de care a fost deposedată, cu ani în urmă, de Primăria Buzău, prin schimbul ilegal de terenuri recunoscut în luna martie de judecătorii de la Tribunalul Dâmboviţa. Conducerea SCDL vrea să acţioneze în instanţă Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, după ce reprezentanţii acestei instituţii au respins nu mai puţin de 18 cereri prin care s-a cerut înscrierea în cartea funciară a imobilelor ridicate pe terenul în cauză a hotărârii judecătoreşti. Se doreşte astfel oprirea lucrărilor de construcţie în cartierul Orizont.

„Conform hotărârii judecă­toreşti şi constituirii ca parte civilă a Staţiunii în acest proces, noi trebuia să recuparăm o sumă de bani care reprezintă pierderile de producţie timp de 11 ani şi să primim înapoi şi terenurile care ni s-au luat în mod fraudulos, pentru că 33 de hectare, conform ordinului de prefect, trebuiau luate de la Seribuz în bariera Ploieşti, şi prin procesul verbal al Primăriei s-au luat de la Staţiunea de Cercetare Legumicolă. Acum nu ştiu cum se vor rezolva lucrurile, dar acolo unde s-a construit cartierul ORIZONT au mai rămas unele suprafeţe care nu sunt construite încă şi pe care Staţiunea le-ar putea recupera. După anunţarea sentinţei din procesul de la Dâmboviţa, Primăria ne-a solicitat, pentru că au venit o mulţime de cereri de certificate de urbanism prin care Primăria să le vândă terenul, ne-a cerut să facem cereri la Cadastru ca să înscrie în cartea funciară această sentinţă a Tribunalului Dâmboviţa“, a precizat pentru CAMPUS TV, directorul SCDL Buzău, Constantin Vlad. Decizia pronuţată Tribunalul Dâmboviţa nu este însă definitivă şi a fost deja atacată cu apel, atât de inculpaţi, cât şi de părţile civile.

O decizie favorabilă a instanţei în acest sens pe cale separată, într-un proces civil, ar putea obliga OCPI la înscrierea menţiunii în cartea funciară, însă, lucrurile vor fi lămurite abia după ce instanţa de apel se va pronunţa definitiv în cazul terenurilor asupra cărora Staţiunea de Cercetare îşi cere drepturile.

„Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal în infracţiunea prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.5 alin.1 Cod penal, formulată de inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir. În baza art.396 alin.6 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală şi art.18 Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor Boşcodeală Constantin Octavian, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, Stana Viorica, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal şi Nicolae Trandafir, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, constatând intervenită prescripţia răspunderii penale.În baza art.397 Cod procedură penală rap. la art.25 alin.5 Cod procedură penală admite în parte acţiunea civilă formulată de către Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, cu sediul în Buzău, str.Mesteacănului, nr.23, judeţul Buzău şi, în consecinţă obligă, în solidar, pe inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir, la plata către aceasta a sumei de 5.352.864 lei, cu dobânda legală la data plăţii,reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului în suprafaţă de 33 ha., situat pe raza municipiului Buzău, care a făcut obiectul procesului-verbal nr.15625/19.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău. În baza art.397 Cod procedură penală rap. la art.25 alin.5 Cod procedură penală admite în parte acţiunea civilă formulată de către Agenţia Domeniilor Statului, cu sediul în Bucureşti, str. ştirbei Vodă, nr.43, sector 1 şi, în consecinţă, obligă, în solidar, pe inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir, la plata către aceasta a sumei de 531.062 lei, la care va fi adăugată dobânda legală pe timp de un an, calculată la nivelul anului 2001, reprezentând diferenţa dintre contravaloarea terenului în suprafaţă de 33 ha care a făcut obiectul procesului-verbal nr.15625/19.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău şi contravaloarea, la nivelul anului 2001, a terenului situat pe raza municipiului Buzău, în tarlalele 24 şi 25, identificat în procesul – verbal nr.16303/29.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău, în baza Ordinului Prefectului nr.146/24.07.2001. Menţine măsura sechestrului asigurator dispusă asupra bunurilor mobile şi imobile, proprietatea inculpaţilor Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir, instituită prin ordonanţa nr.68/P/2009 din 4.04.2014 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti. Dispune anularea procesului-verbal nr.15625/19.11.2001, emis de O.C.A.O.T.A Buzău. În baza art.275 alin.1 pct.2 lit.a Cod procedură penală obligă pe inculpata Stana Viorica la plata sumei de 3.000 lei, din care suma de 2.000 lei reprezintă cheltuielile judiciare ocazionate de desfăşurarea urmăririi penale; pe inculpatul Nicolae Trandafir la plata sumei de 2.000 lei, din care suma de 1.000 lei reprezintă cheltuielile judiciare ocazionate de desfăşurarea urmăririi penale şi pe inculpatul Boşcodeală Constantin Octavian la plata sumei de 6.000 lei, din care suma de 5.000 lei reprezintă cheltuielile judiciare ocazionate de desfăşurarea urmăririi penale. În baza disp. art.275 alin.6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu- Aurel Rogozea, în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.7464/31.10.2016, în sumă de 360 lei, pentru inculpatul Boşcodeală Constantin Octavian rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru procuror, inculpaţi şi părţile civile. Pronunţată în şedinţa publică“, se menţionează în soluţia instanţei.

În luna martie a acestui an, fostul primar al Buzăului  Constantin Boşcodeală a scăpat de o condamnare în „Dosarul Orizont”, dar a fost obligat de instanţă să plătească, împreună cu ceilalţi inculpaţi, prejudiciul în cauză.

Faptele pentru care cei trei inculpaţi din dosarul Orizont – Constantin Boşcodeală, Viorica Stana şi Nicolae Trandafir-au fost trimişi în judecată, datează din 2001. Procurorii anticorupţie au susţinut că cei trei au făcut posibilă trecerea unei suprafeţe de 33 hectare teren arabil, din domeniul public al statului, în domeniul privat al municipiului Buzău, de la Staţiunea de Cercetare pentru Legumicultură Buzău, şi că, potrivit legii, suprafaţa nu putea face obiectul unei asemenea operaţiuni. Anchetatorii au încercat să arate că „s-a urmărit un alt scop decât reconstituirea efectivă a izlazului comunal al municipiului Buzău. Această punere în aplicare a reprezentat doar o modalitate menită să îmbrace într-un aspect de legalitate împrejurarea că Primăria Municipiului Buzău – reprezentată de inculpatul Boşcodeală Constantin Octavian – a obţinut o suprafaţă de teren mult mai valoroasă din punct de vedere al amplasamentului, situată în imediata apropiere a cartierelor oraşului, pe care să poată fi construite obiective economice de către investitori (aşa cum s-a şi întâmplat în realitate) şi nu într-o zonă de la intrarea în municipiu, lângă o cale ferată unde se aflau – de fapt – terenurile S.C. SERIBUZ SA ce ar fi trebuit predate şi care prezentau un potenţial economic scăzut”.  Rechizitoriul mai făcea referire la un prejudiciu adus statului cu valoarea de 12.720.000 lei, reprezentând contravaloarea terenului de 33 hectare.

Cine riscă să plătească ,,oalele sparte“ 

Aşa cum OPINIA scria la momentul respectiv, soluţia pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa în dosarul ,,Orizont” în care fostul primar al Buzăului, Constantin Boşcodeală, a fost judecat pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave poate reprezenta un lung şir de procese în instanţă pentru SCDL dar şi pentru actuala administraţie locală, care ar putea fi pusă în situaţia de a plăti celor îndreptăţiţi sumele încasate pe terenurile pe care a fost ridicat celebrul cartier de locuinţe, plus valoarea actualizată a suprafeţelor respective.

Un raport al Camerei de Conturi Buzău întocmit în urma auditului financiar asupra contului de execuţie a bugetului pe anul 2014 la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Buzău a readus în atenţie situaţia dubioasă a terenurilor din Cartierul ,,Orizont” puse la dispoziţie în 2005 societăţii Concas SA Buzău pentru construirea de locuinţe care, ulterior, au fost vândute, bucată cu bucată, însă, spun auditorii financiari, la un preţ inferior valorii de piaţă, şi altul decât cel stabilit în raportul de evaluare, fapt care a condus la neînca­sarea unor venituri la bugetul local în sumă estimată de 12.298.750 lei.

UATM Buzău a vândut, în perioada 2007–30.06.2015, suprafaţa de 52.421 mp tere­nuri din proprietatea privată a municipiului. ,,În baza Contractului de asociere în parti­cipaţiune nr. 16064/05.10.2005 şi a actului adiţional, încheiate între Municipiul Buzău şi SC Concas S.A. Buzău, UATM Buzău a pus la dispoziţie suprafaţa de 23,90 hectare  teren în vederea construirii de către societate a unui cartier de locuinţe, precum şi a reţelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, telefonie etc.

Perioada de valabilitate asocierii este de 13 ani, respectiv 28.04.2005-04.10.2018. La punctul 4.10 din contract se precizează că începând cu data predării–primirii–recepţiei de către beneficiari a locuinţelor edificate de către SC Concas SA Buzău, Municipiul se obligă să vândă la preţul prevăzut la punctul 3.2 terenurile aferente locuinţelor şi anexelor gospodăreşti dobândite în proprietate. Preţul terenurilor – specificat la pct. 3.2, este <cel conform expertizei efectuate la data încheierii prezentului contract (anexă la prezentul contract), respectiv de 16 euro/mp stabilit prin Raportul de eva­luare nr. 46  întocmit de SC Smart Tech SRL Buzău la data de 02 septembrie 2005>”, se precizează în decizia Camerei de Conturi Buzău.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/ 28.12.2006, contractul de asociere s-a completat în sensul  specificării persoanei care reprezintă municipalitatea în  contractele de vânzare a terenurilor, fiind mandatat primarul, şi s-a modificat data la care se puteau vinde terenurile, respectiv înainte de predarea–primirii locuin­ţelor, doar pe baza contractului de construire a locuinţelor încheiate cu SC Concas SA Buzău. Din conţinutul respectivului Raport de evaluare (nr. 46/02.09.2005) rezultă că ,,lucrarea a fost întocmită pentru a se estima valoarea de piaţă la data de 26.08.2005”, iar ,,preţul de 16 euro/mp a fost determinat având în vedere caracteristicile terenului la data de septembrie 2005, respectiv teren agricol categoria arabil – fără utilităţi adică fără reţele de alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, telefonie, gaze naturale, etc”. Acelaşi raport de evaluare stabileşte un preţ de 35 euro/mp pentru terenuri cu destinaţia curţi construcţii cu utilităţi publice din aceeaşi zonă (respectiv un teren lângă staţia Peco Nord şi altul situat lângă Magazinul XXL), deci de două ori  mai mare decât cel cu care s-a acceptat vânzarea terenurilor din Cartierul “Orizont” de 16 euro/mp.

,,Vânzarea terenurilor s-a efectuat fără o evaluare a acestora la momentul înstrăinării în vederea stabilirii preţului real în funcţie de categoria terenului, încadrarea în zonă şi valoarea de piaţă. Echipa de audit a estimat valoarea reală a veniturilor pe care primăria trebuia să le încaseze din vânzarea terenurilor la preţul real de piaţă la momentul vânzării, estimarea realizându-se pe baza preţurilor din Ghidurile privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare situate pe raza judeţului Buzău pentru uzul notarilor publici şi altor instituţii prevăzute de lege pentru categoria de folosinţă alte terenuri valabile pentru perioada 2007-2015. Urmare estimării, a rezultat că valoarea pe care UATM Buzău trebuia să o încaseze era de 15.741.598 lei faţă de 3.409.906 lei, pe care UATM Buzău a încasat-o. Rezultă că UATM Buzău a încasat cu 12.298.750 lei mai puţin decât suma pe care trebuia să o încaseze în mod real pe baza preţurilor practicate pe piaţă la momentele vânzărilor”, se precizează în decizia Camerei de Conturi emisă în urma controlului.

DISTRIBUIȚI
loading...