Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a anunţat un nou post vacant pentru personal nemedical. Este vorba de un post de şef serviciu Resurse Umane, iar concursul va debuta la jumătatea lunii viitoare. Candidaţii sunt aşteptaţi să îşi depună dosarele la respectivul serviciu, până la data de 5 octombrie. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină o cerere adresată managerului spitalului, o copie după actul de identitate, copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări, carnetul de muncă sau un document care să ateste vechimea în specialitate, cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere a candidatului din care să reiasă ca acesta nu are antecedente penale care îl fac incompatibil cu funcţia, adeverinţă medicală, eli­be­rată cu cel mult 6 luni înainte, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi un CV.

 Care sunt condiţiile de eligibilitate

Pentru a fi eligibili, candidaţii trebuie să aibă diplomă de licenţă în domeniul economic sau juridic şi o vechime de cel puţin doi ani în specialitate. De asemenea, este necesar să deţină un certificat de absolvire a unui curs de expert în legislaţia muncii și un certificat de absolvire a programului de perfecţionare în managementul spitalicesc.

Dosarul cu documentele menţionate mai sus trebuie să fie depus la compartimentul Resurse Umane de la sediul SJU Buzău, până la data de 5 octombrie. Selecţia dosarelor se va face pe data de 8 octombrie, iar  a doua zi, pe 9 octombrie vor fi anunţate rezultatele. Cei care vor trece de selecţia dosarelor, după data de 10 octombrie  când vor fi rezolvate eventualele contestaţii, vor trece la etapa cncursului scris, care va avea loc pe  15 octombrie, începând cu ora 10,00. Pentru proba scrisă, candidaţii trebuie să fie prezenţi în sala de examen de la SJU Buzău, cel târziu la ora 9,30, pentru efectuarea apelului nominal şi verificarea identităţii, pe baza buletinului sau a cărţii de identitate.

Rezultatele probei scrise se vor afişa pe 16 octombrie, până pe 17 se vor putea depune contestaţiile, iar pe 18 octombrie vor fi publicate rezultatele finale la această probă.

Va urma proba de interviu, pe 19 octombrie, ale cărei rezultate se vor anunţa pe 22 octombrie, iar candidaţii nemulţumiţi vor putea depune contestaţii până pe 23 octombrie. Rezultatele finale ale concursului vor fi anunţate pe data de 25 octombrie.

DISTRIBUIȚI
loading...