„Între poeţii de azi ai Sucevei, Ion Beldeanu este, indiscutabil, un nume greu, de largă circulaţie; are deja un impresionant şir de cărţi, un profil distinct şi o faimă ce depăşeşte cota marginală”, scria Adrian Dinu Rachieru despre cel ce s-a născut la data de 22 august1939 în localitatea Zamostea, judeţul Suceava. A absolvit Şcoala Pedagogică din Rădăuţi, după care a urmat cursurile unei şcoli postliceale de ­bibli­otecari şi ale Facultăţii de Filologie de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. Timp de un an a fost învăţător la ţară, după care, din anul 1966, s-a dedicat ziaristicii, lucrând în presa locală şi apoi a devenit corespondentul agen­ţiei Agerpres pentru judeţul Suceava.

Ca poet, Ion Beldeanu a debutat în anul 1964 în revista băcăuană „Ateneu”. Primul volum de versuri publicat a fost ,,Mirele pâinii“, în anul 1976, la Editura Cartea Românească. Ca prozator a debutat doi ani mai devreme cu volumul ,,Destine din Nord“, realizat în colaborare cu Alexei Rudeanu. Ion Beldeanu s-a implicat din plin în activitatea literară din nordul Moldovei, fondând cu o echipă Cenaclul Sucevei al Uniunii Scriitorilor, în anul 1981, ce a realizat publicaţia „Pagini bucovinene” ca supliment al revistei „Convorbiri literare”.

A fost, pe rând, secretar şi preşedinte al Societăţii Scriitorilor Bucovineni. Din aceasta fac parte şi români din Ucraina. A ocupat mulţi ani funcţia de redactor-şef al revistei „Bucovina literară”, în paginile căreia au publicat mulţi autori buzoieni. De la debut a mai publicat nenumărate volume, în principal de versuri, dar şi de proză, axându-se pe reportajul literar.

Scriitorul Ion Beldeanu a fost recompensat cu numeroase premii şi distincţii. Cel mai important este Premiul „Mihai Eminescu”  pentru poezie, pe anul 1995, acordat la Festivalul Naţional de Literatură „Mihai Eminescu” de la Suceava-Putna. Trebuie menţionat faptul că este membru al Uniunii Scriitorilor. Mai mulţi critici literari ce s-au aplecat asupra poeziei sale au căutat să demonstreze bacovianismul liricii lui Ion Beldeanu. Alţii nu sunt de acord cu acest fapt. Ceea ce este adevărat este faptul că poezia din Bucovina s-a identificat, în ultimii 40 de ani, cu  Ion Beldeanu. Pentru a vă exprima pro sau contra acestor afirmaţii vă invit să citiţi câteva poeme selectate din antologia „Cămaşa de trecere”, apărută în anul 2012 la Editura Muşatinii din Suceava.

Bucovina

Dulci unduiri cu iarbă la ceas îmbietor…

Pe obcini în rotire şi astăzi se aud

Cirezile de bouri curgând dinspre amurg.

Înalt se-nclină-amiaza spre piscuri mătăsoase

Acolo trece-un fluier ferice între stele

Ci lemnul cântă la piatra rătăcită

Când trup de mire – curcubeu răsare.

Vechi zidiri cu stemă dăltuieşte-n suflet

Sub cupoli de pace dorm vitejii Domni

Ochii lor deasupra, aripa tăcută,

Înfloresc în cântec tânăra Moldovă.

Autoportret

Iubită doamnă, ai putea

Fi dezamăgită, sunt

Un solitar ce-şi hrăneşte ­tris­teţea

Cu mici întâmplări ca de

Pildă numărul corăbiilor

Eşuate deşi nici până

Astăzi n-am reuşit să descopăr

Arcadia prin care, zice-se, aleargă

Marele ogar al destinului

Capabil mai totdeauna

De plăcute surprize

Dar nici o toamnă

Nu se lasă ademenită

Urma-vor schimbări

Când viaţa mea se pomeneşte

Încoronată de şansă.

Nu vă datorez nimic

Nu vă datorez nimic, poate doar muntele

mut aşezat între mine şi voi

care mă face să văd cât de înalt

e cerul şi cât de aproape groapa cu lei

Rătăcind mereu găsesc singurătatea

o binefacere deşi simt moartea

furişată ori furişându-se pe aproape

în vreme ce eu visez amurguri

călătoare şi cai focoşi

răscolind cenuşa dintre ură şi glorie

Dar se face frig peste micile îndoieli

Vine ora de echilibru

când paznicii îşi beau ceaiul de seară

şi mă privesc îngăduitori

ca pe o pradă prea sigură.

Aniversare cu pietre

Astăzi ar trebui să fiu vesel, poate chiar

fericit: nu în fiecare zi împlineşti

o vârstă despre care nu-ţi face nici o plăcere

să vorbeşti:

m-am trezit devreme, mi-am băut cafeaua,

am ascultat

ştirile de dimineaţă şi am aşteptat

să sune telefonul

Dar nu s-a întâmplat nimic

Am închis uşa, am tras storurile

şi am încercat să-mi amintesc ceva amuzant

o întâmplare roză şi oricum bună de

potolit singurătatea

Numai că dintr-o dată ochii mi s-au împăienjenit

şi mi s-a făcut milă de mine

ca şi cum aş umbla pe strada mare

şi toţi trecătorii m-ar izbi cu pietre.

Creion de duminică

Astăzi e duminică. Oraşul aminteşte

tăcerea de după Waterloo

dar se deschid ferestrele şi muzica

inundă câmpul mohorât al betonului

Vei citi, vei aprinde ţigara

vei privi de departe

strălucitoarele adolescente

mustind de pubertate

vei fi singur.

Azi e duminică

aerul miroase a rufe apretate

a ceapă şi a fum de corabie

Viaţa se revarsă din paginile

vesele ale ziarelor

trece vânătorul de fluturi strigând:

„n-a înflorit nici liliacul”

Şi totuşi azi e duminică

vine seara, vine tăcerea.

Câştigătorul

Nu mai sunt tânăr, îmi zic, şi nici

nu mai am încrederea de altădată în

oul lui Columb, hoinăresc pe sub faldurile

supernovelor şi din când în când

cobor în realitatea poemului

pentru a culege flori de nalbă

şi de urzică moartă

în timp ce chiar moartea trece surâzătoare

pe partea cealaltă a idilei

Cuminţenia nu se câştigă oricum

– mai zic – nici marele măr al discordiei

nu se ia de oriunde, ceea ce mă face să cred

că dintotdeauna câştigătorul rămâne singur.

Are cineva nevoie de poeţi?

A căzut bruma

peste câmpurile noastre emoţionale

E timpul aşadar

să ne schimbăm măştile

deşi ochii se aburesc tot mai mult

şi din când în când

prin apa lor sălcie

străfulgeră o vulpe

Nici nu-i de mirare

Oraşul acesta de coioţi

se scufundă în propria-i letargie

Poete, cine mai are nevoie

de verbele tale?

întreabă capelanul

de la curtea marelui Mag

în timp ce Afrodita îl aşteaptă tolănită

pe o catapeteasmă de ispite

Nimeni, răspunde el

şi în fiecare dimineaţă

mai scrie câteva versuri cu care

îşi drapează pereţii

apoi priveşte solstiţiul

din grădina vecină şi cântă:

„oho sunt trist ca o bibliotecă

Dar dacă-i nevoie pot fi şi fericit”.

DISTRIBUIȚI
loading...