Este un scriitor ialomiţean ce s-a născut la data de 1 iulie 1955 în comuna Ion Roată din apropierea municipiului Urziceni. Este licenţiat în istorie şi activează în cadrul Consiliului Judeţean ca funcţionar public. A debutat în ziarul „Steagul roşu” din Bucureşti în anul 1972, iar editorial în volumul colectiv de versuri „Cântece şi semne” al membrilor cenaclului „Dor fără saţiu”, Urziceni, 1982. În anul 1998 îi apare primul volum de autor, „Hyperouranios topos”, versuri. De atunci a mai publicat încă 15 volume de versuri, monografii, proză şi eseuri. Gheorghe Dobre se identifică din anul 2003 cu revista „Helis” din Slobozia, el fiind membru fondator şi preşedintele Asociaţiei Culturale „Helis”, redactor-şef al revistei şi al editurii cu acelaşi nume. Are colaborări frecvente la reviste literare precum Luceafărul, Tomis, Ateneu, Sinteze, Poezia, Ex Ponto, Sud, Pro-saeculum, Literatorul, Oglinda literară, Fereastra, Agero (Germania), Branuvania şi Rast (ambele din Macedonia).       Despre cărţile sale au scris mai mulţi scriitori, inclusiv buzoieni. Dintre aceştia îi amintesc pe Aureliu Goci, Florentin Popescu, Ion Roşioru, Dan Simionescu, Titi Damian, Tudor Cicu, Nicolae Motoc, Mircea Dinutz, Şerban Codrin ş.a. Gheorghe Dobre a fost laureatul ediţiei 2016 a Festivalului Internaţional de Poezie „Întâlnirile Literare de la Struga”. La aceeaşi ediţie, şi revista „Helis” a primit premiul special „Pentru promovarea schimburilor culturale în Balcani”. În anul 2016, Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, al cărui membru este, i-a oferit Premiul Ex Ponto pentru promovarea literaturii în Dobrogea prin intermediul revistei Helis şi prin colaborarea cu scriitorii macedoneni. Grupajul de versuri pe care vi-l propun face parte din antologia de versuri „Exerciţii de libertate” ce a apărut la Editura Helis în anul 2005.

straturi

straturi peste straturi

subţiri

şi mai subţiri

curbându-se încet

folii de unt din ce în ce mai slab

din care n-o să poată creşte

două fire de grâu

gândurile tale

istoriei asemenea

eunuci în seraiul fără rege

serial în culori spălăcite

macină încet pământul

rotunjindu-l

nivelându-l

legiuni de ocnaşi

cultivaţi cu biciul

în spiritul sferei

în spiritul dezechilibrului perfecţiunii

plângând la marginea materiei

cu lacrimi de oţel

ca un blindaj al pătimirii

sclipind în gura câinilor

care vom fi

remember

rănită de paşii tăi

strada agonizează,

câine murind la picioarele stăpânului.

sângele încă fierbinte

şi roşu de amintiri

tresare rar

întinzând parcă mâinile

spre o ireală imagine,

imaginea ta

rănindu-mă

ars magnetica

iubire prescurtată

prea-scurtată

părăsită în staţii

sufocantă singurătate

discursul ploii

şi fiinţa de ceaţă

de la capătul mâinilor

ca nişte margini de drum

(hotelul amintirilor e plin

stafii joviale beau marinăreşte

afaceri importante mârâie dulce

în genţile diplomat)

trotuarul rulant se opreşte

ascultând discursul ploii

cobor şi ştiu: nu poţi pleca

mai departe de această lume

alchimie

cuptor în care zace pâinea

orgoliului meu

un punct prea cald în univers

sălbaticii îngrămădesc stejari

sub el

arsă

iubirea mea

omoară împăraţi şi slugi

de-a valma

autobiografie

să ţi se dea în cărţi

şi ele să nu-ţi spună nimic,

de parcă n-ai exista.

de fapt,

ca şi cum te-ai uita în oglindă

şi-ai vedea acolo

o furtună gonind în deşert…

somn

din zăpadă

se vede cel mai clar

fuga stelelor

altfel

e bine pe pământ

toată lumea îndrăgeşte

inconştientă

un amărât de punct

doar câte-un ochi mai tulbure

vede orizontul

ca pe-o iubită despletită

fugind spre el

deasupra noastră

bucuroase şi libere

stelele se-mbujorează

indiferente

lumina din

fântână

o mână se prefiră-n aer

din rană

sângele

pictor nebun

pictează-n ţărână

mâna e scrum

bate vântul

purtător de polen

chiciura galbenă

fecundează

din ochii pictorului ies copii

ţinându-se de mână

în turnul palatului

steaua de pază

păleşte

şi cade-n fântână

versuri frumoase

ce plăcută-i oboseala

fotografiilor

arse pe margini

versuri frumoase,

nescrise

după această carte

mă voi întoarce să-mi caut

tăcerile

DISTRIBUIȚI
loading...