Grupul de lucru iniţiat de către deputatul social-democrat buzoian Sebastian Radu care are ca misiune modificării ale unor prevederi din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a avut marţi o şedinţă, la care, alături de un grup de membri ai camerei inferioare a Parlamentului, au participat reprezentanţi ai instituţiilor care au calitate de organisme de reglementare şi control în domeniul construcţiilor, autorizaţiilor de construcţii sau transmisiunilor de date electronice, precum Autoritatea Naţio­nală de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul ­Ener­giei, Autoritatea Naţio­nală pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, dar şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

„Am iniţiat Grupul de lucru deoarece experienţa ultimilor ani arată faptul că există nenumărate blocaje în procesul de eliberare a documentaţiilor de urba­nism, în principal a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire. Multe din blocajele înregistrate generează pe orizontală probleme în activităţile legate de investiţii şi dezvoltare a persoanelor fizice, persoanelor juridice şi chiar a Unităţilor Administrativ Teritoriale, astfel că am dorit să aduc la aceeaşi masă autorităţile şi colegi din le­gislativ pentru a ne consulta care e cea mai bună cale de urmat în vederea deblocării acestor procese”, spune deputatul buzoian.

Cauzele acestor blocaje pe care deputatul buzoian le-a identificat sunt legate de modul neclar de stabilire a avizelor necesare obţine­rii autorizaţiilor de construire în legislaţia actuală. La completarea certificatelor de urbanism se observă frecvent că există cazuri în care baza reţelelor de utilităţi urbane nu a fost completată cu datele spaţiale ale posesorilor şi/sau administratorilor de reţele. În lipsa acestor date, serviciile de urbanism nu au posibilitatea stabilirii avizelor necesare în concordanţă cu situaţiile reale din teren.

Reprezentaţii autorităţilor au apreciat iniţiativa constituirii Grupului de lucru şi au prezentat puncte de vedere pertinente pe tema abordată, împreună cu o parte din demersurile pe care deja le au în lucru pentru a duce la o mai bună relaţionare între instituţii, între acestea şi cetăţean şi o mai bună gestionare a bazelor cu date spaţiale.

„Lipsa bazelor de date reprezintă o problemă majoră pentru o bună siste­matizare a reţelelor de utilităţi urbane, pentru eficientizarea procedurilor de acordare a avizelor şi certificatelor de urbanism, practic în relaţia statului cu cetăţeanul. Trebuie să avem o procedură foarte clară, funcţională, fiecare să îşi asume responsabilitatea în domeniul său de activitate şi să nu ne mai lovim de situaţii în care trebuie să obţinem avize care nu sunt necesare într-o durată de timp incertă. Într-adevăr, avizele sunt importante, mai ales pentru securitatea naţională, dar trebuie stabilit clar rolul pe care îl au, momentele şi situaţiile în care devine necesară solicitarea acestora. Voi conti­nua să lucrez alături de colegi şi autorităţi şi sper ca la un moment dat, preferabil cât mai curând, să ajungem la situaţia în care vom putea obţine un certificat de urbanism sau o autorizaţie de construire online, cum este de exemplu în Franţa”, mai spune deputatul social-democrat de Buzău Sebastian Radu.

DISTRIBUIȚI
loading...