Ministerul Apărării Naționale, prin Centrul Militar județean Buzău, desfășoară în această perioadă procedura de selecție a candidaților care doresc să încadreze funcții de ofițeri, maiștri militari, subofițeri și soldați-gradați rezerviști voluntari. Rezerviștii voluntari reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă față de cea a personalului militar în activitate.

Pentru Buzău sunt disponibile aproximativ 100 de locuri, iar cei interesați trebuie să îndeplinească anumite condiții obligatorii pentru a putea deveni rezervist militar voluntar.

Candidații, cetățeni români, pot fi bărbați sau femei, cu domiciliul în județul Buzău, cu pregătire militară (rezerviști) sau fără pregătire militară, absolvenți cel puțin a învățământului general obligatoriu pentru soldat sau gradat rezervist voluntar, a învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat pentru subofițer rezervist voluntar, și a studiilor universitare de licență sau de master pentru ofițer rezervist voluntar.

Candidații care doresc să devină soldat sau gradat rezervist voluntar trebuie să nu fi împlinit vârsta de 51 ani la data de 31.07.2018, iar cei care doresc să devină cadru militar rezervist voluntar trebuie să nu fi împlinit vârsta de 55 ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare și selecție, candidații se pot prezenta la sediul Centrului militar județean Buzău pentru a completa o cerere, care va fi însoțită de actul de identitate, în original și în copie, certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii, acte de studii și/sau alte documente care atestă alte competențe dobândite în viața civilă, în original și în copie, permisul de conducere, în original și în copie, dacă este cazul, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice, și livretul militar, în original și în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

Activitatea de recrutare se va desfășura la sediul Centrului Militar Județean Buzău, situat în mun. Buzău, str. Bistriței nr. 45, zilnic de luni până vineri între 8,30 și 16,00, până la  8 iunie 2018.

 

DISTRIBUIȚI
loading...