Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a lansat Registrul electronic de evidenţă a contractelor de internship (https://www.internship.anofm.ro). Înfiinţat şi gestionat de ANOFM, registrul va ţine evidenţa tuturor contractelor de internship, organizaţiile-gazdă – persoane juridice la care internii desfăşoară activităţi specifice, în baza contractelor de internship – având obligaţia înregistrării în acest portal a tuturor contractelor de acest gen încheiate.

Accesul la registrul electronic se face pe bază de parolă proprie, utilizată cu ­tit­lu gratuit. La aceeaşi adresă pot fi consultate instrucţiunile de utilizare a registrului electronic. Potrivit Legii nr. 176/2018 privind internshipul, anterior începerii unei activităţi de acest gen, organizaţiile-gazdă vor completa şi transmite datele din contracte în registrul de evidenţă al acestora.

Orice modificare privind datele de identificare ale organizaţiei-gazdă sau cu privire la contractul de internshipa se va opera în registrul de evidenţă în termen de trei zile lucrătoare de la data apariţiei situaţiei ce a impus modificarea. Neînregistrarea contractelor de internship în registrul de evidenţă electronic şi netransmiterea datelor şi informaţiilor din contract constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei.

Programul de internship se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani şi se derulează pe o perioadă limitată de timp în cadrul unei organizaţii-gazdă. Scopul desfăşurării acestei activităţi îl reprezintă aprofundarea cunoştinţelor teoretice ale internului, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi/sau dobândirea de noi abilităţi sau competenţe.

DISTRIBUIȚI
loading...