Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură anunţă că eliberează adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plată – schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, schema de mediu şi măsurile de mediu şi climă -, implementate în cadrul Campaniei 2018, respectiv pentru cei care intenţionează sa acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la insituţiile bancare şi non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA. Astfel, potrivit con­venţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, Agenţia eliberează o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2018 solicitând sprijin pentru schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă şi/sau pentru măsurile de mediu şi climă.

De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa determinată pentru plată pentru schemele care fac obiectul convenţiei, că s-a efectuat controlul administrativ sau controlul preliminar, după caz, asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenţiei şi că beneficiarul, la data emiterii adeverintei, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme, îndeplinind condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Conform adeverinţei eliberate de APIA, valoarea creditului va fi de până la 80% din valoarea sumei calculate. ,,Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor. Potrivit Ordinului

Mi­nistrului Agriculturii şi Dez­voltării Rurale, pentru aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiar-bancare şi nebancare şi APIA, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate de instituţia noastră în baza adeverinţelor eliberate, dobânda aferentă acor­dării creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%”, menţionează APIA.

În ce priveşte comisioanele practicate de instituţiile finan­ţatoare, APIA atrage atenţia fermierilor care doresc să acceseze credite pentru fi­nanţarea capitalului de lucru în vederea desfăşurării activităţilor curente, să analizeze cu atenţie sporită soluţiile de finanţare propuse de instituţiile financiar-bancare şi nebancare în ceea ce priveşte costul acestora, astfel încât să aleagă modalităţile de finanţare care răspund cel mai bine necesităţilor proprii. Toate con­venţiile încheiate între APIA, instituţiile bancare şi nebancare şi FGCR /FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituţiei, la adresa: www.apia.org.ro, în  secţiunea Convenţii, Acorduri, Protocoale.

DISTRIBUIȚI
loading...