Reprezentanții Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău derulează un proiect european ce presupune introducerea mijloacelor TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) în educație. TIC reprezintă tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) informației, în particular prin fo­losirea computerelor.

,,Viitorul învățământului românesc constă în aplicarea de proiecte europene, iar de aceea am considerat necesară implicarea  cadrele didactice din Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău,  în  proiectul ERASMUS + (1 iunie – 30 septembrie), Acțiunea Cheie 1 Staff Mobility, <Educație Incluzivă la Standarde Europene> cu numărul  2018-1-RO01-KA101-047516, proiect cofinanțat de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale”, a delcarat coordonatorul proiect  Mihaela Diana Bîra, director adjunct Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău.

Scopul proiectului este de a implementa un plan de internaționalizare, ce presupune introducerea mijloacelor TIC în educație, a unor metode activ-participative adaptate elevilor școlii, utilizarea învățării non formale în procesul de predare-învățare-eva­luare, în vederea diversificării ofertei educaționale și implementarea de proiecte și parteneriate la nivel european.

„Proiectul a cuprins două mobilități pentru care, în urma unui proces riguros de selecție, au fost selectate opt cadre didactice calificate (n.r  Mihaela Diana Bîra, Adriana Coman, Ecaterina Georgescu, Stă­nica Ion, Radu Ispirescu, Daniela Melnic, Sanda Mititelu și Mihaela Sidorencu) ce au participat la cursul de formare <Metode creative în educația copiilor cu cerințe educative special>, în Grecia, la Larissa, în perioada 30 octombrie 2018 – 6 noiembrie 2018. De asemenea, aceeași echipă a participat la cursul <Nevoi speciale și educație incluzivă, experiența italiană de depășire a segregării>, organizat în perioada 25 noiembrie 2018 – 1 decembrie 2018, la Bologna, Italia”, a mai declarat Mihaela Diana Bîra.