Reprezentanţi ai comunităţii şi primăriei comunei Verneşti au luat parte miercuri la conferinţa de lansare a unui proiect cu finanţare europeană ce îşi propune să combată sărăcia şi excluziunea socială pentru romii din Cândeşti.

„PROCOMUNITATE – Măsuri integrate pentru incluziunea socială a comunităţii rome din Cândeşti” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi se derulează pe o perioadă de 36 luni, fiind implementat în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii Rurale – ADCR (Partener 1), Primăria Comunei Verneşti (Partener 2), Şcoala Gimnazială Cândeşti (Partener 3) şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (Partener 4).

Proiectul vizează 600 persoane din comunitatea marginalizată romă din satul Cândeşti din comuna Ver-neşti. Potrivit repre­zen­tanţilor proiectului, 72 per­soane dintre cele vizate trăiesc în risc de sărăcie (au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie), 105 persoane se confruntă cu o deprivare materială severă (dispun de condiţii de trai extrem de limitate:  nu pot plăti chiria sau facturile la utilităţi, să asigure încălzirea adecvată a locuinţei, să mănânce carne, peşte sau un echivalent proteic în fiecare zi, o săptămână de vacanţă departe de casă, un autoturism, o maşină de spălat, un TV color sau un telefon) şi alţi 423 trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii.

Printre măsurile pe care proiectul îşi propune să le ducă la bun sfârşit se numără reglementarea unor acte de identitate, de proprietate, de stare civilă sau pentru obţinerea drepturilor de asistenţă social, îmbunătăţirea con­diţiilor de locuit, consolidarea nivelului de siguranţă locativă şi al confortului, creşterea gradului de conştientizare, a accesului şi participării la educaţie şi reducerea riscului de părăsire timpurie a şcolii, creşterea inte­grării pe piaţa muncii şi dezvoltarea spiritului antreprenorial etc.

Perioada de implementare a proiectului este 12 septembrie 2017 – 11 septembrie 2020.

DISTRIBUIȚI
loading...