20 de buzoieni vor face cursuri prin care îşi vor putea dezvolta abilităţile de gestionare a unei afaceri. Toate acestea se întâmplă în cadrul proiectului „FROM IDEA TO ENTREPRENEURSHIP – DE LA IDEE LA ANTREPRENORIAT”, cofinanţat din Instrumente Structurale prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020. Proiectul este o iniţiativă comună a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, în calitate de beneficiar, împreună cu GEA Strategy&Consulting şi Project Management Solution, în calitate de parteneri.

La nivelul judeţului Buzău,  cursul „Competenţe Antreprenoriale” va avea loc în perioada 6-18 august. Până la acest moment, zece buzoieni s-au arătat interesaţi să urmeze acest curs. În urma unei conferinţe ce a avut loc recent la Buzău, managerul de proiect Costin Şorici este ferm convins că, până la data demarării cursului din judeţul nostru, se vor înscrie 20 de persoane, urmând ca imediat ce se va crea o grupă, să se stabilească şi locaţia unde se va susţine acesta. Cursanţii vor fi anunţaţi până la data de 14 mai, cu privire la locaţiile de desfăşurare a cursurilor.

„Noi ne dorim să strângem 20 de persoane din Buzău şi să facem aici cursul. Dacă nu reuşim să facem acest lucru, o să grupăm persoanele din Buzău pe cursurile care se vor desfăşura în proximitate, gen nu neapărat Focşani, poate să se întâmple la Brăila, Galaţi sau la Constanţa.  Eu sincer cred că vom reuşi să adunăm 20 de persoane. Mi-e greu să cred că într-un oraş ca Buzău nu găsim 20 de oameni care să vrea să treacă prin acest proces, care nu e neapărat despre a primi nişte bani, este evident, şi este foarte bine dacă aveţi deja idei pentru afaceri”, a explicat  Costin Şorici, managerul de proiect. (Vezi în tabelul 1 programarea cursurilor)

Tabelul 1

Persoanele formate în vederea dobândirii de abilităţi şi aptitudini antreprenoriale vor avea oportunitatea şi capacitatea certificată de a demara activităţi economice pe cont propriu, putând contribui la dezvoltarea economică durabilă a Regiunii Sud-Est. Obiectivul proiectului constă în generarea unui efect pozitiv pe termen lung, ca urmare a dezvoltării culturii antreprenoriale, atât prin elementele de formare pentru cei 350 de membri ai grupului-ţintă şi prin stagiile de practică, cât şi prin cele 39 de noi afaceri dezvoltate în regiunea Sud-Est.

Costin Şorici

„Primul lucru va fi înscrierea, apoi frecventarea unor cursuri două săptămâni, respectiv 60 de ore-, iar la finalul acestora va fi oferită o diplomă ANC (de la Autoritatea Naţională pentru Calificări. n.r.) cu recunoaştere europeană, pe care o puteţi folosi în România sau Europa şi vă certifică competenţă antreprenorială. La finalul acestui curs, participanţii vor fi capabili să creeze un model de business şi un plan de afaceri. Vor fi ajutaţi de către profesori, pentru ca acea idee să poată fi transformată în afacere. Pasul următor va fi intrarea tuturor celor 350 de participaţi într-o competiţie, va fi un concurs de planuri de afaceri, care va duce într-un final la selecţia a 39 de idei de afaceri pe care experţii evaluatori le vor considera că vor aduce valoare regiunii, că vor contribui la implementarea strategiei de specializare inteligentă în regiune, sau că au success şi pot să crească şi să se dezvolte în următorii 5 -10-15-20 de ani”, a adăugat managerul de proiect.

Potenţialii beneficiari de ajutor de minimis vor participa la concursul de planuri de afaceri, care vor fi supuse aprobării unui juriu. Juriul va include reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai patronatelor din aria de implementare a proiectului. Selecţia se va face în baza unei grile de evaluare ce va fi transmisă în timpul derulării cursurilor de formare antreprenorială. Acordarea ajutorului de minimis va fi condiţionată de înfiinţarea legală a întreprinderii.

La finalul cursurilor, se va face o selecţie pe baza unor criterii prestabilite a unui număr de 39 de planuri de afaceri. Acestea vor primi finanţarea şi serviciile de consiliere şi mentorat. Cele 39 de persoane ale căror planuri de afaceri vor fi selectate vor beneficia de posibilitatea de a face practică la o firmă cu domeniul de activitate similar celui din planul de afaceri finanţat. Antreprenorii selectaţi pentru a primi ajutorul financiar de înfiinţare şi dezvoltare a afacerilor nu trebuie să mai aibă calitatea de asociaţi majoritari în alte afaceri.

39 dintre membrii grupului-ţintă vor avea şansa să îşi deschidă propria afacere şi vor fi sprijiniţi cu 40.000 de euro. Această sumă presupune serviciile oferite în cadrul proiectului – formare profesională, stagiatură, mentorat, consiliere etc. – şi subvenţia pentru dezvoltarea afacerii. Cursurile de antreprenoriat prevăd atât un modul teoretic, cât şi unul practic, în cadrul căruia vor fi elaborate Planurile de Afaceri de către fiecare participant. (Vezi în tabelul 2, punctajul pentru obţinerea finanţării)

Tabelul 2

Mai mult, persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis, în cadrul întreprinderilor pe care le vor înfiinţa, vor efectua, obligatoriu, câte un stagiu de practică organizat în cadrul unei întreprinderi existente, funcţionale, a cărei activitate economică face parte din aceeaşi grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat. Stagiul va avea o durată minimă de 40 de ore şi se va desfăşura la sediul social sau, după caz, la punctul de lucru al întreprinderii selectate.

Persoanele ale căror planuri de afaceri vor fi selectate şi finanţate beneficiază de asistenţă gratuită de la înfiinţare, până la atingerea indicatorilor de business propuşi. După înfiinţarea noii întreprinderi, trebuie respectate următoarele condiţii:

• angajarea a minimum două persoane în cadrul afacerii finanţate prin schema de minimis;

• asigurarea funcţionării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanţare;

• asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum şase luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcţionării afacerii, inclusiv cu obligaţia menţinerii locurilor de muncă;

• respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.

Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

• sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în România;

• reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii trei ani unei condamnări pronunţate printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;

• reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

• reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;

• este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

• nu a fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei Europene/al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

• respectă condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiţii specifice ”România Start-Up Plus”, respectiv:

• angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanţate prin schema de minimis;

• asigurarea funcţionării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanţare;

•  asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcţionării afacerii, inclusiv cu obligaţia menţinerii locurilor de muncă;

• respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.

Pentru a primi finanţarea de peste 40.000 euro, cei interesaţi trebuie să aibă domiciliul sau reşedinţa în regiunea Sud-Est (judeţele Constanţa, Tulcea, Buzău, Brăila, Focşani, Galaţi) şi să intenţioneze să înfiinţeze o afacere în mediul urban din această regiune. Oricine îşi poate deschide o astfel de afacere: şomer, persoană inactivă (inclusiv student sau pensionar până în 64 de ani) sau angajat/PFA/II. Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranşe:

• tranşă iniţială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, aşa cum a fost acesta aprobat în cadrul planului de afaceri şi contractului de subvenţie încheiat,

• tranşă finală reprezentând diferenţa până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranşei iniţiale. în cazul în care acest termen nu este respectat, tranşa finală nu se mai acordă.

În cadrul firmei nou înfiinţate poate fi angajat şi un membru al familiei. Administratorul poate fi angajat şi salariul său inclus în bugetul Planului de Afaceri ce va fi subvenţionat. Membrii grupului ţintă pot deţine calitatea de asociat sau acţionar în cadrul altor firme, însă finanţarea se acordă unei firme nou înfiinţate, ca urmare a selecţiei Planului de Afaceri în cadrul proiectului From Idea to Entrepreneurship. La momentul înfiinţării noii firme, beneficiarul nu poate să fie majoritar în cadrul altei firme. întreprinderile nou înfiinţate vor trebui să aibă sediul social şi, după caz, punctual sau punctele de lucru în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, respectiv Sud-Est (Constanţa, Tulcea, Buzău, Brăila, Focşani, Galaţi).

DISTRIBUIȚI
loading...

2 COMENTARII

  1. Am sunat la toate numerele de telefon ale respectivelor asociatii. Doar ton de fax. Unde se pot depune cererile de inscriere?

Comments are closed.